28. marts 2017

Nyt forskningssamarbejde om undervisning med skolebørn i Cape Town og København

samarbejde

Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Kunst og Kulturvidenskab, begge Københavns Universitet, samarbejder i 2017 med Det Danske Kulturinstitut, University of Cape Town School of Dance og the Peter Clarke Art Center i Cape Town om et undervisnings- og forskningsprojekt om bæredygtighed og forskellige udtryksformer, som involverer skolebørn i Cape Town og København.

Projektet fokuserer på koblinger mellem dans og billedkunst, og indholdet i undervisningen relaterer sig overordnet til FNs 2030 mål for bæredygtig udvikling med fokus på, hvordan kultur og natur har indflydelse på hinanden henholdsvis nord og syd for ækvator.

Sydafrikanske børn udforskede årstiderne og naturens elementer

Projektets første del fandt sted i Sydafrika fra den 27. februar til 4. marts 2017. Her udforskede sydafrikanske børn i 4. klasse årstider og naturens elementer, og hvordan de som mennesker både sætter aftryk og modtager indtryk i verden. Det gjorde de for eksempel gennem forskellige danseøvelser, der gav oplevelser med de særlige kvaliteter ved luft, vand, jord og ild og koreografiske opgaver, der handlede om at udtrykke kvaliteterne.

 Fra danseøvelsen ’Leaning and pulling’ der handlede om at øve sig i at give og tage

Fra danseøvelsen ’Leaning and pulling’ der handlede om at øve sig i at give og tage

Børnene satte aftryk med forskellige kropsdele i jorden, og så hvordan deres aftryk var forskellige, men også at der efterfølgende sad jord på den kropsdel, der havde sat et aftryk – så både jorden og de selv ændrede sig i øvelsen. Børnene holdt også en isterning i solen for at observere, hvordan det frosne vand ændrede form, når solen skinnede på den. Efterfølgende arbejdede børnene med selv at finde den fornemmelse og udtrykke forskellige smeltende former med kroppen, alene og sammen med en makker. Ugen sluttede med en åben forestilling for familier lærere  og et forskningsseminar på University of Cape Town.

Børnene mærkede smeltende isterninger og derigennem effekten af solens stråler på frossent vand

Børnene mærkede smeltende isterninger og derigennem effekten af solens stråler på frossent vand

Hvordan bidrager kunsten til den kulturelle dimension af FN's bæredygtighedsmål?

Formålet med projektet er blandt andet at undersøge, hvordan de kunstneriske områder kan bidrage til at arbejde med den kulturelle dimension af bæredygtighedsmålene og mere specifikt dykke ned i: Hvad kan børn lære igennem sådanne samarbejder om sig selv, de andre og deres omverden? Hvordan kan der skabes forbindelse imellem børnenes indtryk og udtryk, både i kunstnerisk form og i alternative refleksionsformer som udtryk for læring? Og hvordan kan forsknings- og undervisningssamarbejdets metodiske overvejelser gøres anvendelige for en større kreds?

Centralt i projektet er udvikling af ideer og modeller, der kan anvendes for eksempel til at opfylde mål om Den åbne skole beskrevet i Folkeskolereformen fra 2014. Kunstnere samarbejder i undervisningen på tværs af kunstformer og på tværs af nationaliteter. Samtidig samarbejder kunstnere og forskere om udvikling af ideer til interkulturel undervisningspraksis i kunstneriske fagområder og strategier til kollaborative forskningsdesigns i krydsfeltet mellem kunstformerne og kultur- og uddannelsesstudier.

Projektet planlægges at blive gennemført på tilsvarende vis på en skole i København i september 2017 med besøg af kunstnere og forskere fra Cape Town.

Børnene sad med lukkede øjne og prøvede at fornemme luften mod ansigtet

Børnene sad med lukkede øjne og prøvede at fornemme luften mod ansigtet

Undervisningsdelen er arrangeret af Det Danske Kulturinstitut og finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Forskningsdimensionen er del af nord-syd samarbejdet mellem Københavns Universitet og University of Cape Town ”Knowledge Production, Archives and Artistic Research” finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsens International Network Program.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, så kontakt venligst Charlotte Svendler.