7. december 2017

Danske mødre udvikler internationale anbefalinger for modermælk

milq

250 danske mødre og deres børn skal medvirke i det internationale MILQ-projekt, som undersøger modermælkens betydning for barnets vækst og sundhed. Det er første gang, at man i Danmark undersøger modermælkens sammensætning så detaljeret hos en stor gruppe mødre. Projektet skal udvikle vigtig viden til fremtidens forebyggelse og behandling af fejl- og underernæring hos børn i lavindkomstlande. MILQ er finansieret af Bill & Melinda Gates Foundation med i 7,2 mio. kr.

baby ammes

Hovedparten af babyer i Danmark er velernærede og vokser og udvikler sig, som de skal. Men sådan ser det ikke ud alle steder i verden. I flere lavindkomstlande får børnene ikke dækket deres vitamin- og mineralbehov, hvilket kan have negative konsekvenser for børnenes helbred og udvikling. Faktisk anslog verdens mest anerkendte sundhedsvidenskabelige tidsskrift The Lancet i 2016, at hvis man globalt kan optimere amning, kan man redde 823.000 børn fra at dø hvert år.

Morens mad påvirker næringsstoffer i modermælken

Nu skal danske forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med forskere fra Bangladesh, Brasilien, Gambia og USA undersøge indholdet af vitaminer, mineraler og andre vigtige komponenter i modermælken og hvilken betydning det har for barnets vækst og trivsel i ammeperioden.

”Vi ved, at nogle af næringsstofferne i modermælken påvirkes af, hvad moren spiser. Blandt andet har indtaget af fisk betydning for indholdet af de langkædede fedtsyrer, der er vigtige for barnets udvikling. Derfor har vi behov for at vide, hvad der er modermælkens optimale sammensætning, for ud fra det, kan vi afgøre, om der hos nogle befolkningsgrupper i lavindkomstlande er brug for at forbedre moderens kost, mens hun ammer”, siger professor i børneernæring Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Idræt og Ernæring, der står i spidsen for den danske del af projektet.

Den indsamlede viden kan også bruges til at undersøge om næringsindholdet i et barns overgangskost - i den periode hvor barnet både ammes og begynder af få grød og anden mad - er tilstrækkeligt for at sikre optimal vækst og udvikling. MILQ er finansieret med 33 mio. kr. af Bill & Melinda Gates Foundation. Heraf går 7.2 mio. kr. til Danmark. Fondens primære fokus er på projekter i udviklingslande.

I Danmark er mødrene gode til at amme

Danmark deltager i MILQ, fordi andelen af danske mødre, der ammer, er høj – også set i forhold til mange andre højindkomstlande, som Storbritannien og USA. Sund og varieret kost er tilgængelig, og de danske ammende mødre har generelt et godt helbred og indtager de anbefalede mængder af langt de fleste vitaminer og mineraler. Hovedparten af småbørn i Danmark er derfor sunde og velernærede og vokser og udvikler sig, som de skal. Derfor er Danmark interessant som ”det positive eksempel” på, hvilken koncentration af vitaminer og mineraler i modermælken, der giver sund vækst og trivsel hos ammede børn.

”Vi er lige gået i gang med at rekrutterede de første af de i alt 250 kvinder, som vi skal bruge i projektet,” siger postdoc Kamilla G. Eriksen fra Institut for Idræt og Ernæring. Hun er daglig projektleder på projektet og fortsætter: ”Vi følger dem i cirka et år, fra graviditetens 28. uge og indtil barnet er 8,5 måneder gammel. Vi undersøger mor og barn tre gange. Vi måler barnets indtag af modermælk, måler indholdet i mælken og tager blodprøver for bedre at forstå sammenhængen mellem amningen og barnets vækst. Hele vejen igennem forløbet tilbyder vi selvfølgelig familien rådgivning omkring amning og barnets sundhed og vækst". 

MILQ startede i september 2017 og forventes afsluttet i efteråret 2019. Se mere om projektet på www.nexs.ku.dk/milq

Om amning

World Health Organization (WHO) anbefaler, at spædbørn udelukkende får modermælk i de første 6 måneder efter fødslen og ammes delvist i op til 2 års alderen. I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn ammes fuldt, til de er omkring 6 mdr. og derefter ammes delvist op til de er et år eller længere.

Emner