3. maj 2017

Børn i idrætsforeninger er mest sunde

børns sundhed

8-10-årige børn som er medlem af en idrætsforening har bedre kondition, mindre fedt på kroppen og bedre koordinationsevner end børn, der ikke er aktive i en idrætsforening. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Holdspil og Sundhed på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Fotograf: Bo Kousgaard

Undersøgelser viser, at børn der dyrker boldspil i foreninger bl.a. har stærke knogler og gode koordinationsevner.

Undersøgelser har tidligere vist, at børn der er medlem af en idrætsforening er mere fysisk aktive end børn, der ikke er medlem af en idrætsforening. Nu viser et nyt, stort studie med 423 børn i alderen 8-10 år, at medlemsskab af en idrætsforening også har stor, positiv betydning for børnenes sundhed.

Tydelig fordel af at være foreningsaktiv

Det er godt og sundt at være medlem af en idrætsforening, når man er barn. Det konkluderer et nyt videnskabeligt studie, der blandt andet undersøgte forskellen i sundhed mellem børn, der var foreningsaktive og børn, der ikke var foreningsaktive.

Børn i 8-10 års alderen der er medlem af en idrætsforening har generelt bedre kondition, mindre fedt på kroppen, bedre sprintevner, bedre balanceevner og bedre koordinationsevner end jævnaldrende, der ikke er medlem af en idrætsforening. Det er fordele på mange parametre og det er relativt tydelige forskelle, vi taler om”, udtaler Malte Nejst Larsen, der nu er postdoc på Syddansk Universitet, og som gennemførte studiet som en del af sit ph.d.-projekt på Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Center for Holdspil og Sundhed er støttet af Nordea-fonden.

Eksempelvis havde børnene, der dyrkede foreningsidræt gennemsnitligt 5% lavere kropsvægt og 16% lavere fedtmasse. Samlet set havde deltagelsen i foreningsidræt således stor positiv betydning for deres sundhedsstilstand. En af årsagerne er formentlig de gentagne træningspas igennem en længere årrække.

Idrætsorganisationernes og samfundets indsats er vigtig

Centerleder for Center for Holdspil og Sundhed professor Jens Bangsbo påpeger, at resultaterne viser, at idrætsorganisationernes forskellige indsatser for at rekruttere nye medlemmer blandt både børn og unge er særdeles vigtig for folkesundheden.

Vanerne omkring fysisk aktivitet dannes i barndommen og bæres ind i voksenalderen. Hvis du eksempelvis har et højt BMI som barn, så har du også en forhøjet risiko for at udvikle hjerte-/karsygdomme og type 2-diabetes senere i livet. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at forskningsverdenen, idrætsorganisationerne og det offentlige sundhedsvæsen står sammen om en fælles og tidlig indsats rettet mod børnene,” udtaler professor Jens Bangsbo fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

DIF målretter tilbud til de helt små

Ifølge administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølholm Hansen, understøtter resultaterne det arbejde som DIF, DGI og specialforbundene laver.

Undersøgelsen påpeger jo, at vi med vores indsats, med at styrke samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger og udvikling af aktiviteter som skolebasket, floorball og tennis på mindre baner og blødere bolde, har fat i det helt rigtige. Vi ønsker, at vores klubber målretter deres tilbud til de helt unge, så de føler sig motiverede til at deltage og blive medlemmer. Og det er tidligt, vi skal have fat i dem. For det er som børn, grundstenen for sundheden og det videre idrætsliv lægges”, siger administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølholm Hansen.

Fotograf: Mikal Schlosser

Pigerne fra BK Vestia fra Vesterbro i København, viser at foreningsliv også handler om fællesskab og leg.

Særlige fordele ved boldspil

Undersøgelsen viste også, at børn der dyrker boldspil som fodbold, håndbold og floorball får et særligt udbytte. Det skyldes formentligt de mange sprints, mange retningsskift og høj fokus på koordination og balance:

Når vi dykkede ned i målgruppen og kiggede specifikt på de børn, som dyrker boldspil, så kunne vi se, at de havde endnu stærkere knogler og muskler, samt bedre kondition og koordinationsevner og mindre fedt på kroppen end de øvrige foreningsaktive børn. Det er en stærk indikator for sundhedsværdien af boldspil,” slutter postdoc Malte Nejst Larsen.

Resultaterne fra studiet er udgivet i artiklen Physical fitness and body composition in 8‒10-year-old Danish children are associated with sports club participation i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift ‘Journal of Strength and Conditioning Research’. 

Emner