26. marts 2015

Excellence-bevilling på 5 mill. til Thomas E. Jensen

bevilling

Lektor Thomas E. Jensen fra sektionen for molekylær fysiologi er blandt årets 4 modtagere af en 5 årlig Excellence-bevilling på 5 millioner fra Novo Nordisk Fonden. Projektet vil fra sommeren 2015 undersøge hvorledes signal-molekylet mTORC1 regulerer vækst og den cellulære renovationsproces kaldet autofagi i muskler, hvilket ultimativt kan få betydning for forebyggelse og behandling af en lang række sygdomme og tilstande, hvor nedsat muskelfunktion ses i mennesker.

Foto: Jesper LaursenInaktivitet, aldring og en lang række sygdomme fra diabetes til cancer medfører reduceret muskelmasse og stofskifteforstyrrelser, hvilket medfører øget dødelighed, sygelighed og mindsket livskvalitet. Fysisk aktivitet kan effektivt modvirke disse negative effekter og en række gnaverstudier indikerer at muskulære ændringer med fysisk aktivitet kan spille en fremtrædende rolle i disse forbedringer. Hvordan musklerne molekylært signalerer til tilpasninger til fysisk aktivitet vides dog ikke i detaljer. Nylige studier indikerer dog at signalmolekylet mammalian Target of Rapamycin complex 1 (mTORC1) styrer en række essentielle molekylære tilpasningsprocesser i muskel, herunder muskelvækst og omsætning af cellulære komponenter via en proces kaldet autofagi. Hvordan mTORC1 reguleres af fysisk aktivitet og samspillet mellem mTORC1 og andre signalveje i muskel er dog ufuldstændigt forstået, specielt under forskellige former for fysisk aktivitet.

Dette projekt har derfor til formål at

  1. bibringe en bedre forståelse for mTORC1's regulering og funktion i aktive og inaktive muskler, særligt hvorledes mekanisk belastning regulerer mTORC1 og at kortlægge hvor i muskelcellen mTORC1 sker med forskellige stimuli, og
  2. identificere nye farmakologiske mål, der kan indvirke på mTORC1 signalering og muskelfunktion.

Foto: Jesper LaursenProjektet er forankret i sektionen for molekylær fysiologi og udføres i samarbejde med en række nationale og internationale eksperter. Kort fortalt vil der blive anvendt ny-udviklede massespektrometri-baserede metoder til at identificere nye mTORC1-relevante signal-molekyler og overfladereceptorer i muskler fra genmodificerede mus og biopsimateriale fra mennesker, hvorefter en række udvalgte kandidatproteiner karakteriseres i detaljer ved hjælp af top-moderne molekylærbiologiske og avancerede mikroskopi-metoder i muskelcellekultur, mus og mennesker.

Disse studier vil i sidste ende øge indsigten i hvordan fysisk aktivitet signalerer til at udløse gavnlige tilpasninger og forbedret funktion i muskulaturen, ligesom identificeringen af nye signal-mekanismer og receptorer kan føre til udviklingen af nye lægemidler til behandling af en række sygdomme og tilstande, som medfører ændringer i muskelmasse og funktion.

Kontakt

Thomas Elbenhardt Jensen