18. august 2015

Et skridt på vejen mod "motionspillen"

the exercise pill

Aktivering af ”AMP aktiveret protein kinase” øger insulins virkning i skeletmuskulaturen.
Fysisk aktivitet er godt for sundheden. Alle ved det, ”vi” argumenterer dagligt for det - men kun få gør det. Fysisk aktivitet kom på recept for år tilbage – med begrænset virkning.

Måske er løsningen at dosere fysisk aktivitet i pilleform?

Ikke en ukendt tanke og ikke et nyt ønske. Selv Storm P. lavede en af sine berømte fluer på dette emne tilbage i 1940'erne.

For at det kan lykkes skal vi ikke kun vide at fysisk aktivitet fremmer sundhed, men også hvilke mekanismer, der er involveret.  Det sidste ved vi meget lidt om i dag. Fysisk aktivitet forbedrer bl.a. hormonet insulins evne til at regulere glukosestofskiftet, herunder blodsukkerkoncentrationen. Dette er vigtigt fordi nedsat insulinvirkning menes at være tilgrundliggende årsag for mange kroniske sygdomme som type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme og demens. Faktisk forbedres insulins virkning hver gang vi er fysisk aktive – hver gang muskulaturen aktiveres. Effekten af fysisk aktivitet på insulins virkning fungerer ikke kun i raske personer, men også i ellers fysisk inaktive og i overvægtige personer samt i patienter med fx type 2 diabetes.

Enzymet AMP aktiveret protein kinase (AMPK) aktiveres i muskulaturen under og efter fysisk aktivitet og forskere fra Institut for Idræt og Ernæring viser nu, at AMPK spiller en betydelig rolle for insulins evne til at stimulere glukoseoptagelsen i muskulaturen. Studiet viser endvidere, at proteinet TBC1D4, som er involveret i transporten af glukosetransportører til cellens overflademembran, er bindeleddet mellem den signalvej, som aktiveres af insulinreceptoren og af AMPK.

Studiet er publiceret i det anerkendte amerikanske tidskrift Diabetes og har modtaget en del opmærksomhed fra såvel Editor som andre forskere. Dette skyldes bl.a. at studiet tydeliggør det farmakologiske potentiale, der er ”i” AMPK.

Selvom vi nu viser, at AMPK kan øge insulinfølsomheden i muskulaturen er det ikke nødvendigvis sådan, at AMPK-signalet, som udløses under/efter fysisk aktivitet er nødvendig for at fysisk aktivitet øger insulins virkning. Studie til afklaring af en sådan fysiologisk rolle af AMPK er nu pågående og en del af Rasmus Kjøbsted’s ph.d. projekt i Jørgen Wojtaszewski's gruppe i Sektionen for Molekylær fysiologi på Institut for Idræt og 
Ernæring.

Referencer

1) Rasmus Kjøbsted, Jonas T. Treebak, Joachim Fentz, Louise Lantier, Benoit Viollet, Jesper B. Birk, Peter Schjerling, Marie Björnholm, Juleen R. Zierath, Jørgen F.P. Wojtaszewski (2015) Prior AICAR Stimulation Increases Insulin Sensitivity in Mouse Skeletal Muscle in an AMPK-Dependent Manner. Diabetes, 64:6 2042-2055

2) Max Bingham (2015) In This Issue of Diabetes, Diabetes, 64:6 1869-1870

3) Gregory D. Cartee (2015) AMPK-TBC1D4–Dependent Mechanism for Increasing Insulin Sensitivity of Skeletal Muscle, Diabetes, 64:6 1901-1903

Emner