2. oktober 2013

Optimal kost og motion skal bremse diabetes-epidemi

Kost og diabetes

Antallet af diabetikere eksploderer verden over. Derfor starter verdens hidtil største undersøgelse af, hvordan man bedst forebygger type-2 diabetes gennem kost, motion og livsstil. 8 EU-lande samt New Zealand, Australien og Canada deltager i det EU-finansierede projekt, som ledes af forskere fra Københavns Universitet.

21 mio. europæere har i dag brug for diabetesbehandling, heraf 300.000 danskere. Dermed er antallet af diabetikere fordoblet på blot 10 år og alene i Danmark koster diabetes det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen i sundhedsudgifter.

De foruroligende tal får nu EU-kommissionen til at skyde penge i et stort forskningsprojekt, kaldet PREVIEW, som skal vende udviklingen og forhindre, at udgifterne til livsstilssygdomme eksploderer i fremtiden. 

Formålet med forskningsprojektet er at finde den mest effektive kombination af kost, motion og livsstil i forhold til forebyggelse af type 2-diabetes.

" Det kan spare samfundet for milliarder i sundhedsudgifter at finde en formel for, hvordan man bedst forebygger type-2 diabetes.


Professor Anne Raben fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

 - Vi vil gerne afklare, om vores nuværende kost- og motionsanbefalinger er optimale i forhold til at forebygge type-2 diabetes eller om en anden livsstil er mere effektiv. Det kan spare samfundet for milliarder i sundhedsudgifter at finde en formel for, hvordan man bedst forebygger type-2 diabetes. Det vil vi dels gøre ved et køre et stort treårigt klinisk forsøg med forsøgspersoner fra 8 lande og dels ved at studere data fra flere store befolkningsundersøgelser, siger overordnet koordinator for projektet, professor Anne Raben fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.  

Det store kliniske studie gennemføres på omkring 2500 deltagere fra Finland, Holland, Storbritannien, Spanien, Bulgarien, Australien, New Zealand samt i Danmark, hvor man på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet netop er gået i gang med at finde egnede deltagere. 

To kosttyper og to motionstyper testes mod hinanden

Forsøgsdeltagerne vil ved lodtrækning blive opdelt i grupper der følger et livsstilsprogram med én af to forskellige kosttyper og én af to forskellige motionsformer. 

De to kosttyper er henholdsvis en kosttype, der følger de nuværende kostråd med et højt kulhydratindhold, mange fibre og et moderat proteinindhold samt en kosttype med ekstra meget protein og færre, men mere langsomt optagelige kulhydrater.

- Begge kosttyper er som udgangspunkt sunde, men kan alligevel have forskellige
sundhedseffekter. Kombineret med motion håber vi at kunne skræddersy et mere optimalt livsstilsprogram, der kan forebygge diabetes i befolkningen, siger forsøgsansvarlig, lektor Thomas Meinert Larsen fra Institut for Idræt og Ernæring.

De to typer motion består henholdsvis af en type, hvor forsøgsdeltagerne motionerer med moderat intensitet 150 min. om ugen, eksempelvis rask gang, og en type, der fokuserer på høj-intensitet 75 min. om ugen ved eksempelvis jogging.

 - Vi ved allerede, at en kost, der følger de nuværende kostråd kan forebygge diabetes. Men det nye ved dette projekt er, at vi tester to typer kost mod hinanden for at finde ud af, om der findes et mere effektivt alternativ. Det er for eksempel aldrig blevet undersøgt, om en kost med mange proteiner og færre, men langsomt optagelige kulhydrater i endnu højere grad forebygger diabetes. Samtidig tester vi også to forskellige motionsformer for at finde den bedst egnede, fortsætter professor Anne Birgitte Raben.

Kontakt

Professor Anne Birgitte Raben, mobil: 21 30 69 12
Lektor Thomas Meinert Larsen, mobil: 22 71 70 58
Postdoc Pia Christensen, mobil: 20 78 40 86