26. juni 2013

Ny forskning giver vigtige svar om musklers evne til at optage sukker

Insulinresistens

En forskergruppe fra Københavns Universitet har netop identificeret et molekyle, der til dels kan forklare, at blodsukkerregulering fungerer dårligt hos patienter med type 2 diabetes, og at motion øger kroppens evne til at optage sukker.

Motion øger kroppens evne til at optage sukker.

Motion øger kroppens evne til at optage sukker.

Hos patienter med type 2 diabetes virker hormonet insulin dårligt, hvilket kaldes insulinresistens. Det betyder i praksis, at musklerne har svært ved at optage sukker fra blodet.

En forskergruppe fra Institut for Idræt og Ernæring på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet doku-menterer nu, at signalmolekylet Rac1 er vigtigt for at insulin virker i kroppens muskler, og at molekylet fungerer dårligt hos patienter med type 2 diabetes.

Det er første gang, at dette molekyle kan sættes i forbindelse med insulinresistens og musklernes sukkeroptagelse under muskelarbejde.

Rac1-molekylets funktion nedsat hos patienter med type 2 diabetes

Forskergruppen viser, at Rac1, en molekylær tænd/sluk-kontakt, aktiveres af insulin i muskler hos raske mennesker, men at denne aktivering er kraftigt nedsat i muskler hos patienter med type 2 diabetes.

Ved yderligere at sammenligne normale mus med genmodificerede mus uden Rac1 kunne gruppen vise, at tilstedeværelsen af Rac1 er nødvendig for at insulin kan aktivere sukkeroptagelsen normalt i muskler.

Da netop denne mekanisme er defekt hos sukkersygepatienter er forskernes fund et spændende skridt på vejen mod at klarlægge mekanismerne bag defekterne i type 2 diabetes. Opdagelsen er netop publiceret i det højt ansete amerikanske tidsskrift Diabetes og er fundet så interessant at den har fået en redaktionel kommentar med på vejen.

- Vores fund viser, at Rac1-molekylets funktion er nedsat hos patienter med type 2 diabetes og giver os dermed en ny forklaring på, hvorfor diabetikere er insulinresistente, siger professor, dr. med. Erik A. Richter, der leder forskergruppen.

Rac1-molekylet bliver aktiveret under motion

I et andet studie, der også er publiceret i Diabetes, også med en redaktionel kommentar, har gruppen vist, at Rac1 aktiveres under motion og er vigtig for sukkeroptagelse i musklerne under muskelarbejde. Det har i årtier været kendt, at motion har en gavnlig effekt på sukkersyge ved at stimulere sukkeroptagelsen i musklerne, men ikke hvorfor.

- Vores forskning tyder på, at Rac1 kan være en del af forklaringen på, hvordan motion kan have en gavnlig effekt på type 2 sukkersyge, siger ph.d.-studerende Lykke Sylow, medlem af forskergruppen.

- De nye forskningsfund er et vigtigt skridt i forståelsen af de mekanismer, der ligger bag de muskulære defekter hos sukkersygepatienter, og af hvorledes motion kan forbedre tilstanden. En forståelse af disse forhold er af stor betydning for at kunne behandle og forebygge type 2 diabetes, siger lektor Thomas Elbenhardt Jensen, medlem af forskergruppen.

Type 2 diabetes er relateret til overvægt og inaktivitet og er i eksplosiv vækst verden over i disse år. Flere end 330 mio. mennesker på verdensplan lider af type 2 diabetes, og tallet forventes at stige til over 500 mio. i 2030.

Læs mere

Links til de to videnskabelige artikler:

http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/6/1865.abstract 

http://diabetes.diabetesjournals.org/content/62/4/1139.abstract

Kontakt

Erik A. Richter, professor, dr. med.
Institut for Idræt og Ernæring
Københavns Universitet
Mobil: 28751626