Ph.d. forsvar: Dairy products and risk markers of cardiovascular disease and type 2 diabetes

Mælk og smør

The role of butter and milk

Sara Engel

Ph.d. afhandling

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag på verdensplan. Forekomsten af type 2 diabetes stiger og er associeret med højere risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom.

Mælkefedt har et højt indhold af mættet fedt, som er kendt for at øge LDL-kolesterol i blodet. LDL-kolesterol er en risiko faktor for hjerte-kar-sygdom. Officielle kostråd anbefaler derfor magre mælkeprodukter. Dog er disse anbefalinger ikke i overensstemmelse med observationelle studier, der rapporterer om, at der ikke er sammenhæng mellem indtag af mælkeprodukter og risiko for hjerte-kar-sygdom, og som endda peger på en gunstig sammenhæng med type 2 diabetes.

Generelt mangler der kontrollerede humane interventionsforsøg, der undersøger effekten af individuelle mælkeprodukter på sundheden. Derfor var det overordnede formål for denne ph.d. afhandling at undersøge effekten af mælkeprodukter som hele fødevarer på risikomarkører for hjerte-kar-sygdom og type 2 diabetes med fokus på smør og mælk.

2018, 137 sider.

Tid

5. april 2018 kl. 13.00

Sted

Auditorium A1-01.01, Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Bedømmelsesudvalg 

Professor Inge Tetens (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Kjeld Hermansen, Department of Endocrinology and Internal Medicine, Denmark.

Professor Ian Givens, Centre for Food, Nutrition and Health, University of Reading, UK.

Vejleder

Associate professor Tine Tholstrup, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Med-vejleder

Professor Anne Raben, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N