Ph.d. forsvar: Kroppens betydning for lærerens lederskab

Illustration
Illustration: Tove Krebs Lange

Mathias Sune Berg

Ph.d. afhandling

Ph.d.-afhandlingen er et resultat af en fænomenologisk inspireret, kvalitativ undersøgelse, der belyser kroppens betydning for lærerens lederskab. Afhandlingens metodiske grundlag trækker på hermeneutisk- fænomenologi, visuel etnografi og en orientering mod ’arts-based’ forskningspraksis. De forskelligartede kollaborative metoder har blandt andet givet plads til flere stemmer og perspektiver på mulige tolkninger.

Afhandlingens fund peger på, at kroppen har en stor betydning for lærerens lederskab, og at kroppen er i spil på mange niveauer, både i relation til lærernes forhold til dem selv, i relationen til det enkelte barn og i relation til små grupper eller klassen som helhed. Med udgangspunkt i afhandlingens helhedsorienterede kropssyn viser analysen eksempler på, hvordan sammenhængen mellem kroppen, personligheden og professionaliteten konstant er present i lærerens pædagogiske praksis.

2018, 209 sider.

Tid

22. oktober 2018, kl. 13.00

Sted

Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Bedømmelsesudvalg

Lektor Charlotte Svendler Nielsen (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark.

Professor Per Fibæk Laursen, DPU, Århus Universitet, Danmark.

Professor Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøgskole, Norge.

Vejleder

Lektor Helle Winther (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N