Ph.d. forsvar: Mærk cirkus

Stine Klein Degerbøl forsvarer sin ph.d. afhandling

Mærk cirkus

En undersøgelse af kunstnerisk orienterede forskningsmetoder til belysning af nycirkus artistelevers kropslige læreprocesser

Fotograf Stine DegerbølTid

3. marts 2017, kl. 9.00

Sted

Festauditoriet 1-01, Bülowsvej 17,
1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Professor Reinhard Stelter (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Marie Öhman, School of health sciences, Örebro University, Sweden

Associate Professor, Anne-Charlotte Tulinius, Department of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Denmark

Vejleder

Associate professor Helle Winther, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Ph.d. afhandlingen sætter fokus på udvikling og anvendelse af kunstnerisk orienterede forskningsmetoder med udgangspunkt i nycirkus artistelevers praksis og kropslige læreprocesser.

Konklusionen er, at en narrativ og kropslig-kunstnerisk metodologi åbner rige muligheder for at undersøge og formidle kropslige læreprocesser, og at den vil kunne benyttes til undersøgelse af blandt andet også dans, bevægelse og idræt, samt evt. også håndværksfag og professionsuddannelser."

Download hele afhandlingen Mærk cirkus

Præsentationen og andre dokumenter fra ph.d. forsvaret

2017, 191 sider

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N