Ph.d. forsvar: Volition and motivation's influence on weight loss maintenance in the period following an intensive lifestyle intervention

Illustration

Peter Elsborg

Ph.d. afhandling

Andelen af folk, der er overvægtige og ekstremt overvægtige i verden, er stigende. Fordi overvægt kan medfører en række alvorlige livstilssygdomme såsom hjertekarsygdomme, bliver der blandt forskere, politikere og praktikere dedikeret mange ressourcer hjælpe overvægtige personer med tabe sig.

Et eksempel på det er de såkaldte intensive livstilsinterventioner hvor deltagere bor sammen med ligesindede i en kort periode og intensivt arbejder på at skifte livstil dvs. blive mere fysisk aktive, spise sundere osv. Selvom sådanne interventioner er meget effektive på den korte bane, viser studier desværre også at der ofte ses tilbagefald når interventionen er slut.

Formålet med afhandlingen var at undersøge, hvordan motivation og viljestyrke (volition) påvirker den svære opgave, det er at opretholde et vægttab i perioden, der følger efter en intensiv livstilsintervention.

Afhandlingen viser at en intensiv livstilsintervention, for at sikre et langvarigt vægttab, aktivt bør understøtte motionsdeltagelse i perioden, der følger umiddelbart efter interventionsafslutning. Det blev klart, at for at kunne gøre dette, er det nødvendigt, at intervenere på deltagernes motionsspecifikke motivation og volitionelle egenskaber.

2017, 148 sider,
ISBN 978 87 7209 041 2.

Tid

4. september 2017, kl. 13.00

Sted

Benzon auditoriet, Universitetsparken 2, 2100 København Ø.

Bedømmelsesudvalg 

Associate professor Charlotte Svendler Nielsen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Jürgen Beckmann, Technische Universität München, Germany.

Associate Professor Antonis Hatzigeorgiadis, University of Thessaly, Greece.

Vejleder

Associate Professor Anne-Marie Elbe, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Medvejleder

Professor Gertrud Pfister, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N