Ph.d. forsvar: Unge, holdspil og medborgerskab

Knud Eske Ryom forsvarer sin ph.d. afhandling

Unge, holdspil og medborgerskab

Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro

Tre drenge på boldbaneTid

1. september 2017, kl. 13.00

Sted

Store Auditorium, Nørre Alle 53, 1. sal,
2200 København N

Bedømmelsesudvalg

Professor Emeritus Gertrud Pfister, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Professor MSO Peter Berliner, Aarhus Universitet

Professor Fiona Jane Dowling, Norges Idrettshøjskole, Norge

Vejleder

Professor Reinhard Stelter, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Om afhandingen

Projektets formål var at udfordre unge drenge fra et socialt udsat område af Nørrebro, til at arbejde med temaet ”livsduelighed” og aktivt medborgerskab, så de aktivt oplevede at kunne tage ansvar for sig selv og andre i de arenaer, hvor de agerer i hverdagen.

Fundamentet var at skabe et fællesskab for drengene omkring et ”fælles tredje” (et holdspilsprojekt med fodbold, samt coaching/mentoring i skolen). Projektet tog endvidere udgangspunkt i udvikling af aktivt medborgerskab ved involvering og medinddragelse af unge i deres lokalmiljø, med det formål at udvikle sociale relationer og fællesskaber, der er mere end bare summen af de involverede individer. Projektets teoretiske fundament bygger blandt andet på ’community psykologi’ og aktionsforskning, social kapital og livsduelighed.

Projektet blev dokumenteret både med spørgeskemaer, feltarbejde, interviews og resulterede bl.a. i deltagernes oplevelse af en positiv udvikling på følgende områder: a) øget social trivsel, b) forbedret selvopfattelse, c) forbedret oplevelse af fysiske evner og d) forbedrede samarbejdsevner i deres klasse.

Download Indhold; Ansats; Design; Resumé; Summary; Epilog.

Download hele afhandlingen Unge, holdspil og medborgerskab.

2017, 345 sider