Ph.d. forsvar v/ Christian Fabiansen

Christian Fabiansen forsvarer sin ph.d. afhandling

Nutritional supplementation of children with moderate acute malnutrition

Tid

31. marts 2017, kl. 13.00

Sted

Aud. A 2-70 0.3 Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Thomas Meinert Larsen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Clinical Lecturer Marko Kerac London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK

Professor, Consultant Paediatrician Tsinuel Girma Nigatu Jimma University, Ethiopia

Vejleder

Professor Henrik Friis, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Med-vejleder

Professor Kim F. Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Moderat akut underernæring (MAM) er udbredt i lavindkomstlande, og der eksisterer ikke konsensus om, hvilket ernæringstilskud der skal bruges i behandling.

I et stort randomiseret studie i Burkina Faso blev effekten af nøglefaktorer i ernæringstilskud undersøgt. Fedt-fri masse var det primære effektmål og var større, når der blev behandlet med lipid-nutrient supplements (LNS) vs majs-soja blandinger, hvorimod der ikke var hovedeffekter i majs-kvalitet eller mælkeindhold. Endvidere, blev det fastslået at kropslængde ikke bør anvendes til at definere berettigelse til behandling.

Disse fund vil have en umiddelbar betydning for behandling af undernærede børn med en anbefaling om at bruge LNS i programmer samt en anbefaling om at fjerne kropslængde-restriktionen fra behandlingsprotokoller. Disse ændringer vil kunne komme millioner af børn til gode. Studiet var et samarbejde mellem Københavns Universitet, MSF-Dk og ALIMA.

2017, 121 sider, ISBN 978  87 93476 96 7

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N