Ph.d. forsvar v/ Bernardette Cichon

Bernardette Cichon forsvarer sin ph.d. afhandling

Morbidity, iron and anaemia in children with moderate acute malnutrition

Tid

1. juni 2017, kl. 14.00

Sted

Aud. A2-82.01 Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Camilla Trab Damsgaard (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor David Thurnham, Northern Ireland Centre for Food & Health, University of Ulster, Coleraine, UK

Professor Magnus Domellöf, Department of Clinical Science, Umeå University, Sweden

Vejleder

Professor Henrik Friis, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Med-vejleder

Associate Professor Vibeke Brix Christensen, Department of Paediatrics
and Adolescent Medicine, Juliane Marie Centre, Rigshospitalet, Denmark

Om afhandlingen

Moderat akut underernæring (MAM) er udbredt i lavindkomstlande. Der eksisterer ikke konsensus om, hvilket ernæringstilskud, der skal bruges i behandling. Tidligere undersøgelser af effekten af ernæringstilskud til børn med MAM har oftest fokuseret på antropometriske målinger, og der er sparsom viden om effekten af ernæringstilskuds på jernmangel, anæmi og inflammation.

I et stort randomiseret studie (Treatfood) i Burkina Faso, blev effekten af nøglefaktorer i ernæringstilskud undersøgt: ernæringstilskud med lipid-nutrient supplements (LNS) i forhold til majs-soja blandinger førte til højere hæmoglobin og bedret jernstatus, men mere inflammation. Der syntes ikke at være nogen fordel ved at tilsætte mælk eller ved at udskifte afskallet soja med et dyrere soja isolat.

Disse fund, i kombination med de øvrige resultater i Treatfood projektet, viser at LNS vil være at foretrække i behandling af MAM. Studiet var et samarbejde mellem Københavns Universitet, MSF-Dk og ALIMA.

2017, 133 sider.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N