Ph.d. forsvar v/ Ann-Sophie Iuel-Brockdorff

Ann-Sophie Iuel-Brockdorff forsvarer sin ph.d. afhandling

Acceptability of supplementary foods for children with moderate acute malnutrition and feeding behaviours during home-based treatment

Tid

1. september 2017, kl. 13.00

Sted

Auditorium A2-70.04, Thorvaldsensvej 40, 1958 Frederiksberg C

Bedømmelsesudvalg 

Professor Christian Mølgaard (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Nutrition Scientist Victor Ochieng Owino, International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria

Senior Researcher Ulla Ashorn, Faculty of Medicine and Life Sciences, University of Tampere, Finland

Vejleder

Professor Henrik Friis, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Med-vejleder

Pediatric Consultant Vibeke Brix Christensen, Department of Paediatrics, Righospitalet, Blegdamsvej 9, 2100, Copenhagen, Denmark

Lecturer Tania Åse Dræbel, Department of International Health, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Acceptabilitet af forskellige ernæringsprodukter til behandling af børn med moderat akut underernæring og adfærd i forbindelse med behandling med produkterne blev evalueret i et stort randomiseret studie i Burkina Faso.

Studiet viste høj acceptabilitet af alle produkter, men børn, der fik en melblanding baseret på majs og soja (corn-soy blend, CSB) havde oftere rester tilbage efter endt måltid i forhold til børn der fik en mere fedt-baseret peanut masse (lipid-based supplement, LNS) og blev i højere grad madet med tvang. CSB blev desuden ikke serveret så ofte eller tilberedt som anbefalet. LNS og alle produkter med et højt indhold af mælk var generelt mere værdsat, mens smag, lugt og konsistens ikke var påvirket af mængden af mælk eller kvaliteten af soja i produkterne. Både CSB og LNS blev delt med andre børn i husholdningen.

Disse fund underbygger resultater relateret til den biologiske effekt af produkterne og bidrager dermed til den evidens der kan danne grundlag for fremtidig behandling af de millioner af børn med moderat akut underernæring. Studiet var et samarbejde mellem Københavns Universitet, Læger uden Grænser-DK og ALIMA.

2017, 146 sider, ISBN 978 87 7209 040 5.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N