Ph.d. forsvar v/ Benedikte Grenov

Benedikte Grenov forsvarer sin ph.d. afhandling

The effect of probiotics on diarrhea in children with severe acute malnutrition - an intervention study in Uganda

Tid

16. december 2016 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Professor Anders Sjödin (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Dr. Iva Hojsak, Children’s hospital Zagreb, Croatia

Pr. Alan Jackson, University Hospital Southampton, UK

Vejleder

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Med-vejledere

Professor Henrik Friis, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Hvert år dør 0,5 – 1 million børn under 5 år pga. svær akut underernæring (SAM) i lav-indkomst lande, og diarre er en af de hyppigste dødsårsager. På universitetshospitalet i Kampala i Uganda undersøgte vi, om to probiotiske stammer, LGG og BB-12, kunne reducere diarre hos børn med SAM under hospitalsindlæggelse og under den efterfølgende ambulante behandling.

Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret forsøg blev gennemført blandt 400 børn med SAM. Resultaterne viste, at probiotika ikke havde nogen effekt på antal dage med diarre under hospitalsindlæggelse, men derimod reducerede dage med diarre under den efterfølgende ambulante behandling med 26 %. Der var ingen forskel på probiotika- og placebogruppen i forhold til andre outcomes eller dødelighed.

2016, 169 sider

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N