Ph.d. forsvar v/ Thomas Christian Bonne

Thomas Christian Bonne forsvarer sin ph.d. afhandling

Effects of exercise training on haematology and maximal cardiac output

Tid

6. maj 2015, 10.00

Sted

Store Auditorium, Datalogisk Institut, Universitetsparken 1-3, 2100 København Ø

Bedømmelsesudvalg

Mogens Theisen Pedersen (chair), Associate Professor, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen,Denmark

Jon Wehrlin, Head of the Endurance Physiology Department at the Swiss Federal Institute of Sport in Magglingen, Switzerland

Klavs Madsen, Research Manager, University of Gothenburg, Department of food and nutrtion and sport science, Sweden

Vejleder

Nikolai Baastrup Nordsborg, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Medvejleder

Carsten Lundby, Universität Zurich, Switzerland

Om afhandlingen

Efter blot et par ugers udholdenhedstræning stiger den maksimale minutvolumen (Qmax). Dette kan skyldes ændringer i blod volumen samt strukturelle og funktionelle ændringer i hjertemuskulaturen. I nærværende afhandling blev det relative bidrag fra hhv. ændringer i blodvolumen og hjertestruktur og -funktion undersøgt.

Andre metoder som kan forbedre den aerobe arbejdskapacitet er højdetræning hvilket ofte anvendes af eliteidrætsudøvere. Effekten af højdetræning for præstationen ved havniveau debatteres dog stadig og litteraturen er divergerende på dette område. Effekten af en klassisk højdetræningslejr på total hæmoglobin masse og VO2max blev undersøgt i en gruppe olympiske svømmere.

Selvom de hæmatologiske ændringer efter højdetræning kan være utilstrækkelige i forhold til at forbedre præstationsevnen, kan disse ændringer være en udfordring i en anti-doping sammenhæng. Afslutningsvis blev betydningen af hæmatologiske ændringer for det Biologiske Blodpas undersøgt.

2015, 89 sider, ISBN 978 87 7611 880 8

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N