Ph.d. forsvar: Football, Feminisation, Fans

forside af Ph.d. afhandlingSvenja-Maria Mintert forsvarer sin ph.d. afhandling

Football, Feminisation, Fans

Sociological Studies in a European Context

Tid

4. maj 2015 kl. 14.00

Sted

St. Auditorium, Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Laila Ottesen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Albrecht Sonntag, Associate Dean for international accreditations at ESSCA, School of Management and Director of the EU-Asia Institute, France

Annette Hofmann, Ludwigsburg University of Education, Germany

Vejleder

Professor Gertrud Pfister, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Det overordnede formål med denne ph.d.-afhandling var defineret til at udvikle ny viden og forståelse om bidraget til kønsidentitetskonstruktion og forhandling i forbindelse med fodbold. Da fokus i denne afhandling var om kvinders fodboldforbrug i europæisk sammenhæng, var førnævnte hensigt at forske i den kønsspecifikke fankultur og udlevelsen af denne, samt krydsfeltet mellem køn og national identitet.

I de fem forskellige studier undersøgte denne afhandling kønsroller i fodbold og fankulturer med hensyn til kønsspecifikke mønstre i tværkulturel kommunikation og identifikation. Desuden blev det undersøgt, hvordan stigningen i kvinders tilstedeværelse i fodbold har forårsaget udvikling i nye diskurser og det blev belyst, hvorvidt feminiseringen af europæisk fodbold har ændret publikums opfattelse og fortolkning af fodboldspillet.

I betragtning af tidsperspektivet har denne ph.d.-afhandling markeret en næsten naturlig niche og dykket dybere i fænomenet ”feminiseringen af fodbold” ved at tage fat på spørgsmålet om kvinders forbrug af fodbold, kvindefodboldens rolle i medierne, og først og fremmest det komplekse spørgsmål om oprindelsen af kvindelige fodboldfans.

Download Table of Contents; Abstract; Resume; List of Publications.

2015, 207 sider, ISBN 978 87 7611 880 8

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N