Ph.d. forsvar v/ Stine-Mathilde Dalskov

Stine-Mathilde Dalskov forsvarer sin ph.d. afhandling

Growth and body composition of school-aged children

The influence of a school meal intervention, hormones and season

Tid

19. marts 2015 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Professor Henrik Friis (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Emeritus Professor Ze’ev Hochberg, Faculty of Medicine, Technion, Israel Institute of Science, Israël

Professor Jonathan Wells, UCL Institute of Child Health, UK

Vejledere

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate professor Christian Ritz, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Vækst og kropssammensætning blandt børn i skolealderen 
– Effekten af en skolemadsintervention, hormoner og årstid

Det overordnede formål med denne afhandling er at identificere faktorer som påvirker eller er associeret med vækst og kropssammensætning hos 8-11 årige børn. Afhandlingen er baseret på data fra et stort skolemadsstudie udført i skoleåret 2011-2012 blandt tredje- og fjerdeklasser på 9 danske skoler (834 børn inkluderet).

Resultaterne viser at skolemad baseret på tilsyneladende sunde kostprincipper (en Ny Nordisk Hverdagskost) men serveret ad libitum, kan have uønskede effekter på børns kropsammensætning til trods for en række positive effekter på risikomarkører for det metaboliske syndrom.

Dette store studie gav en unik mulighed for at analysere hvordan forskellige hormoner er associeret med ændringer i kropssammensætning og knoglevækst. Hormonet leptin som produceres i fedtvæv var tilstede i en større koncentration hos børn med en høj fedtmasse, men så ud til at forebygge yderligere øgning i vægt (øgning i fedtmasse index såvel som fedtfri masse index). Samtidig så leptin dog ud til at have negative konsekvenser for knoglesundheden gennem en hæmning af tilvæksten i knoglestørrelse (knogleareal korrigeret for højde).

Hormonerne insulin-like growth factor 1 og osteocalcin havde positive effekter på tilvæksten i højde og knoglestørrelse, medens sulthormonet ghrelin kunne se ud til at hæmme tilvæksten i knoglestørrelse. Der blev ikke fundet nogen sammenhænge mellem hormonerne adiponektin, insulin og parathyroideahormon og så ændringer i kropssammensætning og knoglevækst.

Der var betydelig årstidsvariation i vækst og kropssammensætning, hvilket kan have praktisk betydning i forbindelse med analyse af vækstdata over kortere tidsperioder og for planlægning af strategier til forebyggelse og behandling af overvægt.

2015, 166 sider, ISBN 978 87 7611 860 0

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N