Ph.d. forsvar v/ Stine Frydendal Nielsen

Stine Frydendal Nielsen forsvarer sin ph.d. afhandling

Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium

Et processtudie om idræt og demokrati i en ungdomskultur

Tid

15. januar 2015 kl. 13.00

Sted

St. Auditorium, Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Professor Reinhard Stelter (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Steen Beck, Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark, Denmark

Professor Åse Strandbu, Department of Cultural and Social Studies, Norwegian School of Sport sciences, Norway

Vejledere

Associate professor Lone Friis Thing, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate professor Laila Ottesen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Denne afhandling belyser en udviklingsproces omhandlende en demokratisk tilgang til sundhedsfremme på en dansk gymnasieskole – Rysensteen Gymnasium i København.

Formålet er at forstå ungdomskulturens perspektiver på idrætsdeltagelse og sundhed. Det fysiske aktivitetsniveau falder i teenageårene, og gymnasielivet er en periode, hvor tiden bliver mere knap, da livet kommer til at rumme flere dimensioner. Det er en periode hvor unge skal træffe mange nye og livsbetingende valg.

Afhandlingen bygger på et studie, hvis hensigt er at initiere til udvikling af en idrætspolitik i gymnasieskolen ved at få eleverne delagtiggjort i kampen om dagsordenen for idræt og sundhed. Ved at inddrage elevernes holdninger og ideer kan der måske skabes et demokratisk grundlag for sundhedsfremme og en større sandsynlighed for, at en kulturforandring i forhold til idræt i skolen finder sted.

2015, 372 sider, ISBN 978 87 7611 831 0

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N