Ph.d. forsvar v/ Signe Marie Jensen

Signe Marie Jensen forsvarer sin ph.d. afhandling

Statistical analyses of growth and body composition in children

Tid

6. marts 2015 kl. 13.00

Sted

Aud. A2-70 04, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Bedømmelsesudvalg 

Associate professor Lotte Lauritzen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Hoofdocent Christel Faes, University Hasselt, Belgium

Senior Lecturer Lorna Aucott, University of Aberdeen, UK

Vejledere

Associate professor Christian Ritz, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Christian Bressen Pipper, Department of Public Health, Section of Biostatistics, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Et barns vækst bruges til at evaluere dets ernæringsmæssige tilstand og er endvidere en veletableret indikator for barnets generelle sundhed og trivsel. Monitorering af et barns vækst kan afsløre forskellige aspekter af over- eller underernæring. Mere direkte mål for et barns kropssammensætning, som for eksempel fedt og muskel masse, kan også betragtes, men højkvalitets målinger af kropssammensætningen er ofte ikke muligt. Vi har valideret simple antropometriske målingers evne til at vurdere kropssammensætningen hos 3 årige børn. Endvidere har vi modeleret BMI vækst kurver og fundet at karakteristika ved det tidlige toppunkt på BMI kurven er associeret med kropssammensætningen ved 3 år.

I denne afhandling har vi udforsket og avanceret forskellige tilgange til at forbedre forskellige aspekter af statistisk modellering og inferens af data på kropssammensætning. Da disse tilgange involverede flere forskellige modeller og adskillige sammenligninger, har vi endvidere taget fat på metoder til simultan inferens i en model gennemsnits kontekst samt justering af p-værdier ved multiple tests. 

2015, 191 sider, ISBN 978 87 7611 851 8

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N