Ph.d. forsvar v/ Sesilje Bondo Petersen

Sesilje Bondo Petersen forsvarer sin ph.d. afhandling

Impact of maternal diet on offspring bone fracture risk during childhood

Tid

27. februar 2015 kl. 13.00

Sted

Jernesalen, stuen, bygning 206
Statens Serum Institute, Artillerivej 5, 2300 København S

Bedømmelsesudvalg 

Associate professor Lotte Lauritzen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Laufey Steingrimsdottir, Unit for Nutrition Research, Landspitali - University Hospital, Iceland

Vibeke Kildegaard Knudsen, National Food Institute, Division of Nutrition, Denmark

Vejledere

Associate professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Marin Strøm, Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark

Sjurdur Frodi Olsen, Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Føtal programmering er et nyt koncept, hvor de miljømæssige forhold i graviditeten menes at have betydning for barnets senere udvikling af sygdom. En af hypoteserne for føtal programmering kæder miljømæssige forhold i graviditeten, herunder maternelt kostindtag og D-vitamin status, til barnets senere knoglemasse. Der er dog få studier, der har undersøgt sammenhængen mellem kostfaktorer i graviditeten og barnets senere knoglesundhed på både kort og lang sigt.

Formålet med dette ph.d.-projekt var epidemiologisk at undersøge, om maternel D-vitamin status og maternel ernæring generelt i to prospektive fødselskohorter var associeret med øget risiko for knoglebrud i barndommen.

Samlet set kunne vores studier ikke underbygge hypotesen om, at føtal knoglesundhed programmes af den maternelle D-vitamin status. Vores resultater indikerede dog, at et højt indtag af vestlig kost og kunstigt sødet læskedrikke i graviditeten kan øge børnenes risiko for senere knoglefrakturer. Desuden indikerede vores resultater, at kosttilskud med høje doser D-vitamin kan øge risikoen for senere frakturer hos børnene.  

2015, 131 sider, ISBN 978 87 8914 827 4

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N