Ph.d. forsvar v/ Morten Hostrup Nielsen

Morten Hostrup Nielsen forsvarer sin ph.d. afhandling

Acute and chronic effects of ß2-adrenoceptor agonists in relation to exercise performance and doping with emphasis on terbutaline

Tid

25. august 2015, 14.00

Sted

Aud 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Bedømmelsesudvalg

Jørgen Wojtaszewski (chair), Professor, Section of Molecular Physiology, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Charlotte Suetta, Clinical Associate Research Professor, Department of Clinical Medicine, Rigshospitalet & Klinisk fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afsnit, Glostrup hospital, Denmark

John Dickinson, Head of the Respiratory Clinic, Associate Professor, PhD, School of Sport & Exercise Sciences, University of Kent, United Kingdom.

Vejleder

Jens Bangsbo, professor, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Medvejleder

Vibeke Backer, professor, Bisbebjerg Hospital, Denmark

Om afhandlingen

Denne ph.d.-afhandling omhandler præstationsfremmende effekter af astmamedicin. Grundet en høj forekomst af astma blandt eliteatleter, er astmamedicin blandt de mest anvendte stoffer i konkurrencesport.

Selvom der er konsensus om at astmamedicin, taget som inhalation, ikke er præstationsfremmende, kan astmamedicin, taget som piller, forbedre præstationsevnen. Idet en stor del af astmamedicinen optages i blodet efter inhalation, synes det dog sandsynligt at højdosis inhalation kan forbedre præstationsevnen. Desuden er der utilstrækkelig viden om de fysiologiske mekanismer hvormed astmamedicin kan forbedre præstationsevnen.

Formålet med denne afhandling var derfor at undersøge de præstationsfremmende effekter af højdosis astmamedicin, samt at belyse de bagvedliggende mekanismer hvormed både akut og længere tids brug af astmamedicin kan forbedre præstationsevnen hos mennesker.

2015, 197 sider, ISBN 978 87 9177 161 3

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N