Ph.d. forsvar v/ Mette Korshøj

Mette Korshøj forsvarer sin ph.d. afhandling

Physical work demands and fitness

Effects on risk factors for cardiovascular disease from a randomized controlled trial among cleaners

Tid

21. september 2015, 10.15

Sted

Aud 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Bedømmelsesudvalg

Ylva Hellsten (chair), Professor, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Claes Håkan Nygård, Professor, School of Health Sciences, University of Tampere, Finland

Karin Proper, Senior researcher and project leader, National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, and VU Medical Center, Amsterdam, Netherlands

Vejleder

Peter Krustrup, professor, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Medvejledere

Andreas Holtermann, Professor, National Research Centre for the Working Environment

Karen Søgaard, professor, University of Sourthern Denmark

Om afhandlingen

Hjertekarsygdom er globalt den hyppigste dødsårsag. Rengøringsassistenter med høj fysisk aktivitet i arbejde har en øget forekomst af hjertekarsygdom.

Ph.d.-studiet undersøgte om en 4 måneders arbejdspladsintervention med konditionstræning påvirkede risikofaktorer for hjertekarsygdom. Resultaterne viste at konditionstræning mindskede risiko for hjertekarsygdom, via en øget kondition, en sænket hvilepuls, og pulsbelastning under arbejde. Konditionstræningen medførte også et øget blodtryk.

Resultaterne i dette studie indikerer et behov for yderligere studier til såvel afdækning af mekanismerne bag effekterne på hjertekarsystemet afledt af en høj fysisk aktivitet i arbejde, som baggrund for anbefalinger til forebyggelse af hjertekarsygdom blandt faggrupper med høj fysisk aktivitet i arbejde. 

2015, 200 sider, ISBN 978 87 9177

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N