Ph.d. forsvar v/ Maren Johanne Heilskov Rytter

Maren Johanne Heilskov Rytter forsvarer sin ph.d.-afhandling

In-patient treatment of severe acute malnutrition

- immune function, œdema and survival

Tid

13. marts 2015 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Thomas Thymann (chair), Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, University of Copenhagen, Denmark

Doctor Marko Kerac, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

Professor Per Ashorn, Univesity of Tampere, Finland

Vejledere

Professor Henrik Friis, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Afdelingslæge, Adjungeret Lektor Vibeke Brix Christensen, Rigshospitalet, Denmark

Om afhandlingen

Svær akut underernæring hos børn er et hyppigt og alvorligt sundhedsproblem for børn i lavindkomstlande. Især underernærede børn som kræver behandling under indlæggelse på hospital er i høj risiko for at dø.

Denne afhandling undersøger mulige årsager til dette ved at følge en gruppe på 120 børn under deres behandling for underernæring på børneafdelingen Mwanamugimu i Kampala, Uganda.

Vi så på hvordan underernæring påvirker børns immunsystem, ved at måle størrelsen på børnenes thymus med ultralyd. Vi undersøgte hvad der karakteriserer børn med den alvorlige form for underernæring, Kwashiorkor, hvor børnene får ødemer. Endeligt udforskede vi, hvilke af børnenes symptomer, fund eller behandling, der var forbundet med høj risiko for at dø.

2015, 203 sider, ISBN 978 87 7611 852 5

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N