Ph.d. forsvar v/ Johan Michael Wikman

Johan Michael Wikman forsvarer sin ph.d. afhandling

Development of an Evidence-based Sport Psychological Training Program for Young Elite Athletes

Tid

23. april 2015 kl. 14.00

Sted

St. Auditorium, Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Professor Gertrud Pfister (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Mette Krogh Christensen, Research Manager, PhD, Aarhus University Centre for Health Sciences Education, Denmark

Chris Harwood, PhD, C. Psychol Reader in Applied Sport Psychology, Deputy Associate Dean (Teaching) School of Sport, Exercise & Health Sciences, Loughborough University, UK

Vejleder

Associate professor Anne-Marie Elbe, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Bivejleder

Professor Reinhard Stelter, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Afhandlingen undersøger idrætspsykologisk træning for unge eliteudøvere. Først gennem en litteraturgennemgang af eksisterende studier af idrætspsykologiske evner og træning af disse, samt aktuel viden om talentudvikling. Dernæst gennem fire studier af idrætspsykologisk træning, hvor unge eliteudøvere gennemgik idrætspsykologisk træning med det formål at styrke deres motivation, sociale sammenhold eller selv-regulering. Metoderne brugt i disse fire studier er statistik analyse af kvantitativ spørgeskemadata samt kvalitativ analyse af interviews. Den viden, der produceres i de fire studier, diskuteres i forhold til eksisterende viden.

2015, 206 sider, ISBN 978 87 7611 878 5

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N