Ph.d. forsvar: Energy Availability and Reproductive Function in Female Endurance Athletes

Anna Melin

Ph.d. afhandling

Forside af ph.d. afhandling

Det overordnede formål med dette ph.d. projekt var at undersøge forekomsten og konsekvenser af energimangel og menstruationsforstyrrelser blandt kvindelige udholdenhedsatleter samt at identificere mulige kostmæssige risikofaktorer.

Resultaterne viste, at atleter med energimangel samt dem med menstruationsforstyrrelser, havde lavere hvilestofskifte sammenlignet med dem med der havde et tilstrækkeligt energiindtag og dem med regelmæssig menstruation. Energimangel, menstruationsforstyrrelse og nedsat knoglehelbred var hyppigt forekommende i denne gruppe af atleter, på trods af at deres vægt (BMI) og kropssammensætning var indenfor normalområdet. Andre symptomer relateret til energimangel og menstruationsforstyrrelser såsom lavt blodsukker og blodtryk samt for højt kolesterol var også almindelige i denne gruppe.

Resultaterne viste også, at en kost ud fra de generelle kostråd med lav energidensitet, lavt fedtindhold sammen med et højt indtag af kostfibre var forbundet med energimangel og menstruationsforstyrrelser.

2015, 190 sider,
ISBN 978 87 7611 830 3

Tid

19. januar 2015 kl. 13.00

Sted

Auditorium A1-01.01, Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Christian Mølgaard (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Angelica Lindén Hirschberg, MD, Department of Obstetrics and Gynecology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.

Professor, Dan Benardot, PhD, DHC, RD, LD, FACSM, Department of Nutrition, Byrdine F. Lewis School of Nursing and Health Professions, Atlanta.

Vejledere

Associate Professor Anders Sjødin, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Senior Lecturer Åsa Tornberg, Lund University, Sweden.

Professor Sven Skouby, Herlev Hospital, Denmark.

Professor Jorunn Sundgot-Borgen, The Norwegian School of Sport Sciences, Norway.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N.