Ph.d. forsvar: The health effects of the New Nordic Diet

Sanne Kellebjerg Poulsen

Ph.d. afhandling

Forside af Ph.d. afhandling

Sundhedseffekterne af Ny Nordisk Hverdagsmad (NND) er undersøgt i en seks måneders randomiseret kontrolleret intervention, hvor NND blev sammenlignet med gennemsnitlig dansk mad (ADD) blandt 181 voksne deltagere. Alle fødevarer blev udleveret gratis efter ad libitum princippet fra en til formålet oprettet butik. Efter 26 uger havde NND gruppen tabt 4,7 kg, hvilket var 3,2 kg mere end ADD gruppen. Derudover havde NND gruppen et større fald i blodtryk sammenlignet med ADD gruppen, og dette fald var delvist uafhængigt af vægttabet.

Efter interventionen blev alle deltagere opfordret til at følge NND i yderligere 52 uger (opfølgningsperiode). Sammenholdt med før interventionen var det totale vægttab for NND gruppen 1,7 kg og 1,8 kg for ADD gruppen. Blodtrykket forblev lavere end før interventionen i NND gruppen, hvilket kun var delvist tilfældet for ADD gruppen.

Selvevalueret efterlevelse og tilfredshed med NND var høj i NND gruppen i løbet af interventionen, og forblev relativ høj i løbet af opfølgningsperioden. ADD gruppens tilfredshed med NND i opfølgningsperioden var højere end deres tilfredshed med ADD i samme periode.

På baggrund af studiet vurderes sundhedseffekterne af NND betydelige, hvilket f.eks. ses i kraft af den lavere kropsvægt og det lavere blodtryk. Resultaterne fra opfølgningsperioden fremhæver udfordringerne ved frivillig efterlevelse af nye kostanbefalinger men understreger også, at NND har potentiale som en sund og meget tilfredsstillende kosttype til yderligere udbredelse i befolkningen.

2014, 197 sider,
ISBN 978 87 7611 727 6

Tid

30. april 2014 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet, 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Thomas Thymann (Chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Ulf Risérus, Senior Researcher, Department of Public Health and Caring Scienses, Sweden.

Kim Overvad, Professor, MD, Section for Epidemiology, Department of Public Health, Aarhus University, Denmark.

Vejledere

Associate Professor, Thomas Meinert Larsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Professor, Head of Department Arne Astrup, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Professor, MD, Kjeld Hermansen, Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark.