Ph.d. forsvar v/ Rikke A. Petersen

Rikke A. Petersen forsvarer sin ph.d. afhandling

Vitamin D status in Danish children

Determinants, effects of school meals, and associations with cardio-metabolic markers

Tid

2. maj 2014 kl. 13.00

Sted

Auditoruim A2-70.04, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Susanne Bügel (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Susan Lanham-New, School of Biosciences and Medicine, University of Surrey, United Kingdom

Senior Researcher Anja Olsen, Danish Cancer Society Research Center, Unit of Paediatric and International Nutrition, Denmark

Vejledere

Associate Professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Assistant Professor Camilla Trab Damsgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

En vigtig rolle for D vitamin er at medvirke til calcium absorption og metabolisme, hvilket er essentielt for en række funktioner i kroppen. I perioder med knoglevækst øges børns behov for calcium, og D vitamin menes at være særlig vigtig her. Samtidig tyder meget på at D vitamin spiller en rolle for andet end knoglesundhed, såsom risikoen for hjerte-kar sygdom og type II diabetes.

D vitamin status er kompleks at vurdere og påvirke, bl.a. fordi kosten ikke er den eneste kilde, og fordi der fortsat er usikkerhed om, hvad den optimale D vitamin koncentration er. Menneskers primære kilde til D vitamin menes at være syntese i huden som følge af soleksponering, mens indtag via fødevare, kosttilskud og evt. berigede fødevarer menes at være sekundære kilder. På nordlige breddegrader er syntese fra sollyset dog ikke mulig om vinteren, og lave vinter koncentrationer er fundet hos danske børn. Samtidig er meget få fødevarer naturligt rige på D vitamin, og man ved ikke nok om hvilken effekt indtag af D vitamin fra kosten har på børns D vitamin status.

Formålet med denne ph.d. var at undersøge aspekter omkring danske børns D vitamin status vedrørende sufficiens niveau, potentiale for at forbedre status, og om D vitamin status er associeret med cardio-metaboliske markører. Ph.d projektet er baseret på data fra OPUS (Optimal trivsel, udvikling og sundhed for danske børn gennem en sund Ny Nordisk Hverdagsmad (NNH)) Skolemadsprojekt; et stort interventionsstudie med mere end 800 otte-til-elleve årige børn, hvis formål var at undersøge hvilken effekt skolemad baseret på NNH havde på børnenes kostindtag, ernæringsstatus, mm.

2014, 144 sider, ISBN 978 87 7611 735 1