Ph.d. forsvar: Effects of oxygen delivery, dietary nitrate, intensified training

and prior exercise on oxygen uptake kinetics and performance in humans

Peter Møller Christensen

Ph.d. afhandling

Når behovet for energifrigørelse stiger i overgangen fra hvile til arbejde, stiger iltoptagelsen (VO2) eksponentielt i skeletmuskulaturen og stabiliseres efter 1-2 min på et stabilt niveau, hvor musklernes energi behov er matchet af iltoptagelsen. Iltoptagelses kinetik beskriver de forskellige faser af iltoptagelsesforløbet.

Hurtig iltoptagelses kinetik anses som fordelagtig i intens udholdenhedssport af ~2-8 minutters varighed, mens en lav iltoptagelse under stabile forhold (høj nyttevirkning) anses som særlig fordelagtigt i længerevarende discipliner. For at opnå yderligere viden om hvilke mekanismer, der regulerer iltoptagelses kinetikken, i særdeleshed i starten af et arbejde, blev der gennemført 5 studier, hvor der blev manipuleret med ilt leverancen, indtag af nitrat gennem kosten, trænings intensitet og forudgående arbejde. Desuden blev betydningen af disse manipulationer også undersøgt for præstationsevnen i nogle af studierne.

2014, 160 sider

Tid

10. januar 2014 kl. 14.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København.

Bedømmelsesudvalg 

Professor Jørgen Wojtaszewski (Chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Andrew Jones, University of Exeter, England.

Manager Klavs Madsen, Gothenburg University, Sweden.

Vejleder

Professor Jens Bangsbo, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N.