Ph.d. forsvar: Movement behaviors in children and indicators of adverse health

Mads Fiil Hjorth

Ph.d. afhandling

Forside af Ph.d. afhandling

Forekomsten af overvægt og fedme blandt børn er høj og der ses nu et stigende antal børn med metabolisk syndrom. Fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn er alle blevet forbundet med denne negative udvikling.

Det overordnede formål med min PhD-afhandling var derfor at beskrive fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn i 8-11 årige danske børn og relatere disse til sundhedsparametrene kostindtag, overvægt og kardiovaskulære risikofaktorer.

De fleste børn opfyldte ikke internationale anbefalinger for skærmtid, fysisk aktivitet og søvnlængde. Fysisk aktivitet var lavest og stillesiddende tid højest i løbet af vinteren og i weekenden og søvn var desuden lavere i weekenden. Kort søvnlængde, høj variation i søvnlængden samt oplevelsen af søvnproblemer var forbundet med en fedmefremmende kost. Kort søvnlængde var desuden forbundet med et højere fedtmasse index og en øget kardiovaskulær risiko. Et fald i fysisk aktivitet var forbundet med stigende fedtmasse index og kardiovaskulær risiko henover 200 dage. Herudover prædikterede fedtmasse index ved første måling faldet i fysisk aktivitet og stigningen i stillesiddende tid henover 200 dage. Endeligt var kombinationen af negative niveauer i fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn synergetisk forbundet med højere fedtmasse index og kardiovaskulær risiko.

Disse resultater tyder på, at fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og søvn har potentialet til at nedsætte den kardiovaskulær risiko i barndommen, om end effekten muligvis er medieret eller konfounded af fedtmassen, og at vinter og weekend kan fungere som vigtige interventionsperioder for dette.

2014, 146 sider
ISBN 978 87 7611 723 8

Tid

31. marts 2014 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet, 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Christian Mølgaard (Chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Ulf Ekelund, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sports Science.

Professor Lars Bo Andersen Institute of Sports Science and Clinical Biomrchaincs, Research in Childhood Health, University of Southern, Denmark.

Vejledere

Associate Professor Anders M Sjødin, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Professor Inge Tetens, National Food Institute, Division of Nutrition, Technical University of Denmark.