Ph.d. forsvar v/ Louise Bergmann Sørensen

Forside af ph.d. afhandlingLouise Bergmann Sørensen forsvarer sin ph.d. afhandling

The influence of diet on children's cognition and performance in school - investigating the effects of healthy school meals in 8-11-year-old Danish children

Tid

20. juni 2014 kl. 13.00

Sted

Auditorium A1-01.01, Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Anne-Marie Elbe (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Marius Smuts, School for Physiology, Nutrition and Consumer Sciences, North-West Univesity, South Africa

Associate Professor Thomas W. Teasdale, Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark

Vejledere

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Lotte Lauritzen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen

Post.doc. Camilla Brørup Dyssegaard, Department of Education, Aarhus University, Denmark

Om afhandlingen

Det er en udbredt opfattelse, at kost har betydning for, hvordan børn klarer sig i skolen. Imidlertid er der utilstrækkelig videnskabelig evidens for denne opfattelse. I høj-indkomst lande som Danmark er kostens kvalitet, samt indtaget af jern og n-3 langkædede polyumættede fedtsyrer (n-3 LCPUFA) fra fed fisk de mest relevante ernæringsrelaterede forhold i relation til kognitive funktioner. Få studier har undersøgt effekten af skolemad på børns kognition og indlæring i høj-indkomst lande. De fleste tidligere skolemadsstudier har undersøgt effekten af at øge udbuddet af sund mad i skolekantinen og undersøgte ikke effekten af dette på børnenes kostindtag eller på biomarkører for jern- og n-3 LCPUFA-status. Desuden sætter metodiske svagheder ved disse studier spørgsmålstegn ved resultaternes validitet.

OPUS Skolemadsprojekt var et cluster-randomiseret overkrydsningsforsøg, som blev implementeret i tredje og fjerde klassetrin på ni danske skoler. Den tre måneder lange intervention bestod af et sundt skolemadsprogram baseret på Ny Nordisk Hverdagsmad, og blev sammenlignet med børnenes sædvanlige madpakke hjemmefra (kontrolperioden). Ved baseline og i slutningen af hver studieperiode blev der foretaget en række målinger, herunder vægt, højde og blodprøve, samt en vurdering af fysisk aktivitet og kostindtag over syv dage. Herudover vurderede vi elevernes præstation i d2 opmærksomheds- og koncentrationstest, samt i danske standardtests af færdigheder i læsning og matematik. Blodets indhold af hæmoglobin og ferritin, samt blodets fedtsyresammensætning blev benyttet som biomarkører for jern- og n-3 LCPUFA-status.

Det overordnede formål med denne ph.d. afhandling var, at undersøge effekten af at servere sunde skolemåltider på 8-11 årige børns opmærksomhed og faglige færdigheder i skolen. Herunder undersøges det hvilken rolle n-3 LCPUFA-status og jernstatus spillede, samt hvorvidt skolemadsinterventionen havde forskellig effekt afhængig af forældrenes uddannelsesniveau, køn og barnets læsefærdigheder ved baseline.

2014, 139 sider, ISBN 978 87 7611 752 8

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N