Ph.d. forsvar: Dietary patterns in Childhood

Relation to Growth, Obesity and Parental Characteristics

Louise Beltoft Borup Andersen

Ph.d. afhandling

Forside af Ph.d. afhandling

Den rette kost er essentiel for sund vækst og udvikling igennem barndommen og kan formodentlig medvirke til at forebygge fedme, diabetes og hjerte-kar sygdomme igennem livet. Traditionelt set er kosten blevet undersøgt i forhold til ét næringsstof af gangen, men folk spiser ikke ét næringsstof af gangen, de spiser ikke engang én fødevare af gangen. Folk spiser i stedet måltider og disse måltider varierer over en dag og gennem et livsforløb. For at favne noget af denne kompleksitet kan det være en fordel at undersøge kostmønstre, der bredt dækker hele kosten, da disse kostmønstre måske er stærkere markører for vækst og sundhed sammenlignet med enkelte næringsstoffer. På nuværende tidspunkt har vi dog begrænset viden om udviklingen i kostmønstre igennem barndommen, viden om hvilke indikatorer der ligger bag kostmønstrene, og hvilke sundhedsmål der er associeret med kostmønstrene.

Formålet med denne ph.d. var derfor at udføre eksplorative analyser af kostmønstre i barndommen vha. metoden principal component analysis (PCA) for at undersøge associationer med mulige indikatorer og sundhedsmål relateret til vækst og fedme. Disse analyser er baseret på data fra to observationelle kohorter (SKOT I og SKOT II) og et interventionsstudie (MoMS).

Undersøgelsen viste at PCA er en anvendelig metode til at favne noget af kompleksiteten i kosten hos børn både i observationelle studier og interventions studier såvel som til at undersøge udviklingen i kostmønstre over tid. Eksplorative analyser af indikatorer for kostmønstrene viste at både karakteristika relateret til forældrene, husholdningen og barnet selv er associeret med kostmønstrene tidligt i barndommen. Disse associationer kan formentlig biddrage til at identificere familier, der kan drage nytte af rådgivning om sunde kostvaner for deres småbørn.

Relevansen af tidlig og vedvarende sundhedsfremme underbygges af den viste tracking i kostmønstre for nogle børn og ændring i kostmønstre for andre gennem den tidlige barndom samt associationen mellem kostmønstre og markører for sundhedsmål allerede i småbørnsalderen. I forhold til det specifikke indhold af sundhedsfremmende tiltag indenfor kostområdet støtter den aktuelle undersøgelse af kosten hos overvægtige unge den officielle anbefaling om at promovere vandindtag som den vigtigste kilde til væske i stedet for sukker-sødet drikke.

2014, 158 sider,
ISBN 978 87 7611 794 8 

Tid

31. oktober 2014 kl. 13.00

Sted

Auditorium A1-01.01, Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Bedømmelsesudvalg 

Professor Lars Ove Dragsted (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Pauline Emmett, University of Bristol, England.

Florent Baty, Klinik für Pneumologie/Schlafmedicin, Switzerland.

Vejleder

Professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N.