Ph.d. forsvar v/ Laurine B.S. Harsløf

Laurine B.S. Harsløf forsvarer sin ph.d. afhandling

Determinants of DHA status and functional effects on metabolic markers and immune modulation in early life

Use of single nucleotide polymorphisms to support effects of n-3 LCPUFA

Tid

20. marts 2014 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet, 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor, PhD, Mette Kristensen (Chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Professor, MD, PhD Berthold Koletzko Dr. von Hauner Children's Hospital Ludwig Maximilians University Munich, Germany

Senior Research Fellow, PhD Pauline Emmett School of Social and Community Health Centre for Child and Adolescent Health University of Bristol, United Kingdom

Vejledere

Associate Professor, PhD Lotte Lauritzen Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Professor, Dr.Med.Sci. Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Professor, PhD Ulla Vogel National Research Centre for the Working Environment, Copenhagen Denmark

Om afhandlingen

Optimalt indtag af langkædede n-3 flerumættede fedtsyrer (n-3 LCPUFA) i de første leveår kendes endnu ikke og kun få studier har undersøgt hvor meget docosahexaensyre (DHA) status påvirkes af den endogene syntese fra α-linolensyre relativt til indtaget af DHA og andre potentielle determinanter i den tidlige barndom.

I første del af denne ph.d. afhandling beskrives adskillige determinanter for DHA-status i de første leveår inklusiv FADS-genotyper, amning og fiskeindtag. Resultaterne er beskrevet i Artikel 1.

Der er begrænset evidens for effekter af n-3 LCPUFA på metaboliske markører som glukose-homeostase, lipidprofil og blodtryk i småbørn. Det er endnu ikke undersøgt om polymorfier i gener, der koder for proteiner involveret i mekanismerne, der ligger til grund for effekterne af n-3 LCPUFA (f.eks. PPARG2 og COX2), kan understøtte fundene fra koststudier. Ligeledes er der ikke entydig evidens for effekterne af n-3 LCPUFA på immunforsvaret i barndommen. Ved at tage højde for den genetiske variation i gener involveret i mekanismerne bag effekterne af n-3 LCPUFA (f.eks. PPARG2, COX2 og NFKB1) kan fundene måske styrkes og mulige mekanismer identificeres.

I anden del af denne ph.d. afhandling undersøges funktionelle effekter af n-3 LCPUFA på metaboliske markører og om disse effekter kan understøttes af genetisk variation i PPARG2 og COX2. Ydermere undersøges om effekter af n-3 LCPUFA på immunforsvaret kan understøttes af genetisk variation i PPARG2, COX2 og NFKB1. Resultaterne er beskrevet i Artikel 2 og 3.

2014, 146 sider, ISBN 978 87 7611 719 1