Ph.d. forsvar: Body composition at 3-years of age

The influence of early growth, infant feeding and IGF-I

Katrine Tschentscher Ejlerskov

Ph.d. afhandling

Forside af ph.d. afhandling

Der er en tendens til at den kropssammensætning, man udvikler i barndommen, i en vis grad bibeholdes senere i livet. Fødselsvægt og vækstmønster de første leveår har vist sig stærkt relateret til senere kropssammensætning og fedmerisiko.

Denne afhandling giver en nærmere beskrivelse af kropssammensætningen i 3-årsalderen, og hvordan tidlige vækstmønstre, spædbarnskosten og vækstfaktoren insulin-like growth factor-I (IGF-I) relaterer sig til fordelingen af fedt- og fedtfri masse ved 3 år.

Samtidig er der forskning, der tyder på, at øget væksttempo inklusiv højdetilvækst er relateret til et tidligt lavpunkt på BMI-kurven med efterfølgende tidligt opsving i BMI, hvilket også er associeret med øget fedmerisiko. IGF-I er relateret til tidlige vækstmønstre med større vægt og længdetilvækst, og relationen mellem IGF-I koncentrationen ved 9 og 36 måneder, kostindtag og kropssammensætning ved 3 år bliver udforsket.

Disse aspekter af forskningen er relevante i søgningen efter modificerbare faktorer i den tidlige barndom, som kan fremme udviklingen af en mere optimal kropssammensætning og mindske risikoen for udvikling af fedme.

2014, 155 sider,
ISBN 978 87 7611 667 5

Tid

10. januar 2014 kl. 13.00

Sted

Festauditoriet, 1-01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

Bedømmelsesudvalg 

Professor Henrik Friis (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Associate Professor Magnus Domellöf, Department of Pediatrics, University of Umeå, Sweden.

Professor Mary Fewtrell, Institute of Child Health, London, England.

Vejledere

Professor Kim Fleischer Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Associate Professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N.