Ph.d. forsvar: Cardiovascular adaptations to recreational football training

in men with type 2 diabetes, untrained elderly men and in men with prostate cancer receiving androgen deprivation therapy

Jakob Friis Schmidt

Ph.d. afhandling

forside af Ph.d. afhandling

Store dele af befolkningen er fysisk inaktive og forskning i sundhedsmæssige effekter af nye motionsformer som kan motivere folk til en fysisk aktiv livsstil er vigtig. Nærværende ph.d. afhandling bygger på studier som har undersøgt effekten af motionsfodbold hos mænd med type 2-diabetes, 65-75 årige utrænede mænd, mænd med prostatakræft i behandling med anti-androgen terapi og effekten af livslang deltagelse i fodboldtræning hos veteranfodboldspillere.

Det primære formål var at evaluere deltagernes hjertefunktion ved ultralyds-undersøgelser (ekkokardiografi) og i 3 ud af 4 studier medførte fodboldtræning en markant forbedring af hjertefunktionen. Hjerteundersøgelserne blev suppleret med undersøgelser af deltagernes kondition, blodtryk, hvilepuls og mikrovaskulære funktion, hvor der hos mænd med type 2 diabetes, ældre utrænede mænd og hos veteranfodboldspillere også var store forbedringer.

Som konklusion har studierne i ph.d. afhandlingen vist, at fodboldtræning var en gennemførlig motionsform, som kan forbedre den kardiovaskulære sundhed i de undersøgte grupper.

2014, 120 sider,
ISBN 978 87 7611 801 3

Tid

7. november 2014 kl. 14.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København.

Bedømmelsesudvalg 

Professor Erik A. Richter (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Professor dr.med. Tim Meyer, Universität des Saarlandes, Germany.

Dr.med. consultant Charlotte Björk Ingul, Institut for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norway.

Vejledere

Professor Jens Bangsbo, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Senior consultant Peter Riis Hansen, Gentofte Hospital, Denmark.

Senior consultant Lars Juel Andersen, Roskilde Hospital, Denmark.

Associate professor Peter Krustrup, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N.