Ph.d. forsvar v/ Jakob Friis Schmidt

Jakob Friis Schmidt forsvarer sin ph.d. afhandling

Cardiovascular adaptations to recreational football training in men with type 2 diabetes, untrained elderly men and in men with prostate cancer receiving androgen deprivation therapy

Tid

7. november 2014 kl. 14.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København

Bedømmelsesudvalg 

Professor Erik A. Richter (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor dr.med. Tim Meyer, Universität des Saarlandes, Germany

Dr.med. consultant Charlotte Björk Ingul, Institut for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norway

Vejledere

Professor Jens Bangsbo, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Senior consultant Peter Riis Hansen, Gentofte Hospital, Denmark

Senior consultant Lars Juel Andersen, Roskilde Hospital, Denmark

Associate professor Peter Krustrup, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Store dele af befolkningen er fysisk inaktive og forskning i sundhedsmæssige effekter af nye motionsformer som kan motivere folk til en fysisk aktiv livsstil er vigtig. Nærværende ph.d. afhandling bygger på studier som har undersøgt effekten af motionsfodbold hos mænd med type 2-diabetes, 65-75 årige utrænede mænd, mænd med prostatakræft i behandling med anti-androgen terapi og effekten af livslang deltagelse i fodboldtræning hos veteranfodboldspillere.

Det primære formål var at evaluere deltagernes hjertefunktion ved ultralyds-undersøgelser (ekkokardiografi) og i 3 ud af 4 studier medførte fodboldtræning en markant forbedring af hjertefunktionen. Hjerteundersøgelserne blev suppleret med undersøgelser af deltagernes kondition, blodtryk, hvilepuls og mikrovaskulære funktion, hvor der hos mænd med type 2 diabetes, ældre utrænede mænd og hos veteranfodboldspillere også var store forbedringer.

Som konklusion har studierne i ph.d. afhandlingen vist, at fodboldtræning var en gennemførlig motionsform, som kan forbedre den kardiovaskulære sundhed i de undersøgte grupper. 

2014, 120 sider, ISBN 978 87 7611 801 3

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N