Ph.d. forsvar: Fitness Doping and Body Management

Forside af Ph.d. afhandlingNicole Thualagant forsvarer sin ph.d. afhandling

Fitness Doping and Body Management

An Explorative Study of Body Investment Practices

Tid

18. januar 2013 kl. 10.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Associate professor Sine Agergaard (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Patricia Vertinsky, The University of British Columbia, Faculty of Education, School of Kinesiology, Vancouver, Canada

Professor Kari Fasting, The Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway

Vejleder

Professor Gertrud Pfister, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Hvorledes investerer brugerne af foreningsbaserede fitnesscentre i deres kroppe og hvilke midler er brugerne villige til at anvende for at forbedre deres kropslig udseende samt kroppens sundhed? Disse spørgsmål samt andre relaterede spørgsmål diskuteres i afhandlingen ”Fitness Doping and Body Management. An Explorative Study in Body Investment Practices.”

Jeg belyser i denne afhandling manglen på en nuanceret forståelse af kropsarbejde i forhold til implementeringen af en anti-doping politik i en fitness kontekst. Som udfoldet i en af afhandlingens artikler, er den aktuelle anti-doping politik problematisk grundet det snævre fokus på anabolske steroider og andre muskel fremhævende midler. Andre sundhedsskadelige praksisser ignoreres ganske simpelt.

Kropsarbejde indbefatter forskellige kropsprojekter og derfor også forskellige forbrug af kropsforbedrende midler. To kropsorienteringer undersøges mere specifikt i denne afhandling; et arbejde på kroppen samt et arbejde med kroppen, to forskellige typer kropsarbejde som indbefatter forskellige tilgange til kroppen samt forskellige brug af kropsforbedrende midler. 

Mere om afhandlingen

At doping er bandlyst i en elitesports kontekst kan næppe overraske, selv for dem uden interesse i sport. Hvad færre ved, er at doping også er ulovligt i en fitness kontekst i visse lande, såsom Danmark. Danmark har som et blandt få lande, udviklet en anti-dopingpolitik som skal sikre en dopingfri idræt. Det statslige fokus har i særdeleshed været rettet mod anabolske steroider og hermed også mod nogle mænds bestræbelser på at opnå større muskler.

Ph.d. afhandlingen er baseret på et sociologisk studie af fitness-doping. Dette udfoldes i tre artikler med forskellige formål.

I den første artikel undersøges begrebet doping i en fitness kontekst. I artiklen analyseres begrebets begrænsninger ud fra en sociologisk forståelse af doping. Der redegøres for at den aktuelle definition af doping ikke muliggør en forståelse af begge køns’ arbejde med/på kroppen, det vil sige både mænd og kvinders kropsprojekter. Endvidere understreges manglen på inddragelsen af en social og en kulturel kontekst i eksisterende epidemiologiske studier af forekomsten af doping i en fitness kontekst. Den første artikel skal derfor anskues som en opfordring til også at betragte doping som et middel til social integration i et samfund, hvor fokus diskursivt rettes mod kroppens kapacitet til at kunne yde.

I anden artikel udfoldes de problemstillinger, som opstår i implementeringen af anti-dopingpolitikken i en dansk fitness kontekst. Anti-doping politikken blev oprindeligt udviklet i en elitesport kontekst, og er derfor udviklet ud fra andre logikker end de dominerende logikker i en foreningsfitness kontekst. I artiklen diskuteres således, hvorvidt denne politik imødekommer foreningsidrættens formål om at fremme fællesskab, udfordring og sundhed.

Tredje artikel i afhandlingen fokuserer på brugerne af foreningsbaserede fitnesscentre, og deres forhold til krop, motion og doping. Ud fra data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i ti forskellige foreningsbaserede fitnesscentre, samt data indsamlet via semi-strukturerede interviews illustreres de forskellige målsætninger, fitnessudøvere har med deres træning.  Her beskrives to forskellige måder, hvorpå mænd og kvinder investerer i deres kroppe gennem deres træning i fitnesscentre. Disse kropsinvesteringer baseres på to forskellige projekter: et arbejde på kroppen og et arbejde med kroppen. Kropsprojekter som indbefatter forskellige strategier.  Denne beskrivelse af kropsinvesteringer og kropsprojekter understøtter pointen udfoldet i denne afhandlings første artikel om at den aktuelle definition på doping, og hermed også at anti-doping politikken er snæver, og at en bredere perspektivering på kropsarbejde generelt vil kunne belyse doping som er socialt fænomen.

Download Contents; List of papers; Summary; Resumé.

2013, 186 sider, 100,- kr. ISBN 978 87 9177 147 7

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Institut for Idræt og Ernærings bibliotek.