Ph.d. forsvar v/ Michael Permin Nyberg

Michael Permin Nyberg forsvarer sin ph.d. afhandling

Vascular function and regulation of blood flow in resting and contracting skeletal muscle

Insight from essential hypertension, aging, and physical activity

Tid

8. juli 2013 kl. 14.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København

Bedømmelsesudvalg 

Professor Jørgen Wojtaszewski (Chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Jose Calbet, University of Las Palmas de Gran Canaria, Department of Physical Education, Canary Islands, Spain

Professor Phil Clifford, Anesthesia Research 151, Zablocki Veterans Affairs Medical Center, Milwaukee, USA

Vejleder

Professor Ylva Hellsten, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, ilttilførsel og stofskifte er essentiel, da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i ilttilførsel. Identificering af kontrolmekanismer, der er vigtige for denne præcise regulering, er således af stor biologisk vigtighed.

Nærværende afhandling giver indsigt i interaktioner mellem karudvidende substanser, der er vigtige for funktionen af blodårerne og regulering af blodgennemstrømning til aktiv skeletmuskulatur i esssentiel hypertension (forhøjet blodtryk) og med aldring og identificerer mekanismer, der ligger bag effekten af fysisk aktivitet på funktionen af blodårerne.

Konklusion

De karudvidende stoffer ATP og adenosin stimulerer dannelsen af nitrogenoxid og prostanoid systemerne i skeletmuskulatur. Disse interaktioner mellem disse systemer kan være medvirkende til at forklare den centrale rolle som nitrogenoxid og prostanoider spiller i reguleringen af blodgennemstrømning til skeletmuskulatur.

Blodgennemstrømningen til det arbejdende ben var reduceret i personer med forhøjet blodtryk og ældre individer. Den potentielle forskel i hvilke systemer, der ligger bag denne reduktion i blodgennemstrømning i de to grupper er i overensstemmelse med, at mere end ét system er essentielt for den præcise regulering af blodgennemstrømning til aktive muskler. Dette indikerer, at enhver tilstand, der er associeret med en reduceret ilttilførsel, skal undersøges uafhængigt. Fysisk aktivitet kan begrænse eller helt modvirke effekten af forhøjet blodtryk og aldring på funktionen af blodårerne og blodgennemstrømningen til aktive muskler. 

2013, 99 sider, ISBN 978 87 7611 610 1