Ph.d. forsvar v/ Mette Frahm Olsen

Mette Frahm Olsen forsvarer sin ph.d. afhandling

Nutritional supplementation of HIV patients

Effects and feasibility of a lipid-based nutrient supplement among patients initiating ART in Jimma, Ethiopia

Tid

4. oktober 2013 kl. 13.00

Sted

Auditorium A1-01.01 (Festauditoriet), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Lotte Lauritzen (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen

Senior Lecturer Victor Owino, Technical University of Kenya, Nairobi, Kenya

Professor Nick Paton, Department of Medicine, National University of Singapore

Vejledere

Professor Henrik Friis, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Pernille Kæstel, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Professor Lotte Holm, Department of Food and Resource Economics, Faculty of Science, University of Copenhagen

Om afhandlingen

Selvom tilgængeligheden af medicinsk hiv-behandling er forbedret markant i den afrikanske region, er mortalitetsraten fortsat høj i de første måneder af behandlingen. Underernæring er blevet identificeret som en af de væsentligste årsager til denne dødelighed.

Ernæringssupplementer er nu ved at blive en integreret del af hiv-programmer i afrikanske lande. Men supplementerne består ofte af mere eller mindre tilfældige produkter, såsom supplementer udviklet til børn med akut underernæring, og der er meget lidt evidens for deres effekter blandt hiv-patienter. Derudover er der behov for at undersøge, hvordan patienterne opfatter og bruger supplementet, for at kunne vurdere dets samlede anvendelighed.

Denne ph.d. afhandling er baseret på data fra et studie i Etiopien, hvor vi undersøgte effekterne af tre måneders supplement til voksne hiv-patienter ved opstart af medicinsk behandling. Det daglige supplement bestod af 200 g jordnøddesmør tilsat vitaminer og mineraler samt protein fra enten valle eller soja.

Studiets primære fund er at patienter, som modtog supplement, tog tre gange så meget vægt på, som dem der startede medicinsk behandling uden ernæringssupplement. Der var en markant effekt på mager kropsmasse, hvilket var ledsaget af en forbedring af deres muskelfunktion, set ved måling af gribestyrke. Derudover havde supplementet med valle-protein en positiv effekt på immunforsvaret.

Et kvalitativt studie viste at patienterne var højt motiverede for at tage supplementet. Deres primære bekymring handlede om risikoen for, at andre ville opdage, at de var hiv-positive pga. supplementet, som de skulle tage med hjem. Derimod udgjorde hverken religiøse faste- eller sociale dele-praksisser barrierer for supplementets anvendelighed. Patienterne betragtede supplementet som en del af hiv-behandlingen, hvilket betød at mange af de sociale og religiøse normer, der normalt gælder for mad, ikke var aktuelle for supplementet.

2013, 124 sider, ISBN 978 87 7611 642 2

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N