Ph.d. forsvar: Doping og anti-doping i kontekst

Marie Birch Overbye forsvarer sin ph.d. afhandling

Doping og anti-doping i kontekst: En analyse af eliteidrætsudøveres oplevelse af anti-doping policy, betydende faktorer for til- eller fravalg af doping, (u)lovlige præstationsfremmende midler, grænser og dilemmaer

Forside af Ph.d. afhandlingTid

20. november 2013 kl. 15.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Lektor Laila Ottesen (formand), Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark
Professor Klaus Nielsen, Birkbeck, University of London, England
Professor Gunnar Breivik, Norges Idrettshogskole, Oslo, Norge  

Vejleder

Professor Gertrud Pfister, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Om afhandlingen

Doping og anti-doping i kontekst: En analyse af eliteidrætsudøveres oplevelse af anti-doping policy, betydende faktorer for til- eller fravalg af doping, (u)lovlige præstationsfremmende midler, grænser og dilemmaer, er en ph.d.-afhandling skrevet af Marie Overbye.

DOPING OG ANTI-DOPING: Oprettelsen af World Anti-Doping Agency (WADA) i 1999 markerede en ny start for den internationale bekæmpelse af doping. Den første WADA-kode blev introduceret i 2004, og hermed blev rammerne for en omfattende harmonisering, koordinering, effektivisering og standardisering af anti-doping politikker og regler udstukket. Vi ved kun lidt om, hvordan udøvere oplever nøgle-elementer i anti-doping policy, hvorfor nogle udøvere vælger at anvende lovlige og ulovlige præstationsfremmende midler, og andre ikke gør det, samt hvilken rolle anti-doping policy (f.eks. doping test og straffe) spiller i den henseende.

Det overordnede mål i afhandlingen er at undersøge, hvordan eliteidrætsudøvere af forskelligt køn, alder og idrætsgren forholder sig til spørgsmål om lovlige og ulovlige præstationsfremmende midler, hvilken rolle forskellige dele af anti-dopingindsatsen spiller for udøverne, både i dagligdagen og som præventiv faktor samt hvorvidt den nuværende bekæmpelse af doping har konsekvenser for udøverne. Afhandlingen tager udgangspunkt i syv forskningsspørgsmål med det fælles referencepunkt, at de er tæt forbundet med spørgsmål om doping set i relation til den nuværende dopingbekæmpelse; at det er udøverens perspektiv, der belyses; og at der i hvert forskningsspørgsmål undersøges, om der ses køns-, alders-, og idrætsgrensspecifikke træk. Forskningsspørgsmålene besvares i forskellige kapitler i afhandlingen og i fem videnskabelige artikler. 

Afhandlingen er inspireret af en såkaldt mixed-metode Multi-dimensionel tilgang. I tråd med denne tilgang inddrages forskellige teoretiske forklaringsmodeller (fra forskellige fagdiscipliner) og metoder i afhandlingen. Det empiriske grundlag for afhandlingen er 34 semi-strukturerede interviews med eliteidrætsudøvere, tidligere eliteidrætsudøvere og eksperter samt en to-delt webbaseret spørgeskemaundersøgelse med danske eliteidrætsudøvere fra 40 forskellige idrætsgrene. Livet som eliteidrætsudøver og præstationsoptimeringsrutiner er i fokus i første skema (N=775), mens udøvernes oplevelser af doping og anti-doping arbejde undersøges i andet skema (N=645).

Download Indhold; Artikler.

2013, 321 sider ISBN 978 87 9177 156 9