Ph.d. forsvar: Regulation of skeletal muscle insulin action in relation to dietary fatty acids and gender

Louise Dalgas Høeg forsvarer sin ph.d. afhandling

Regulation of skeletal muscle insulin action in relation to dietary fatty acids and gender

forside af Ph.d. afhandlingTid

22. maj 2013 kl. 14.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København

Bedømmelsesudvalg 

Professor Ylva Hellsten (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Associate Professor Niels Jessen, Department of Molecular Medicine, Aarhus University, Denmark

Professor Patrick Schrauwen, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, The Netherlands

Vejleder

Professor Bente Kiens, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Insulinresistens spiller en stor rolle for udviklingen af type 2 diabetes. Udviklingen af insulinresistens er påvirket af en række faktorer bl.a køn og indtagelse af fedt i kosten.

Formålet med denne afhandling var

  1. at undersøge hvorvidt insulinfølsomhed var forskellig hos kvinder sammenlignet med mænd og hvorvidt en fedtbelastning påvirkede insulinfølsomhed i samme grad hos kvinder og mænd,
  2. at bestemme hvorvidt fedtinduceret nedsat insulinfølsomhed skyldtes energioverskud eller fedtsyre-kvalitet og/eller kædelængde,
  3. at undersøge molekylære mekanismer, der ligger til grund for fedtinduceret insulinresistens.

Data fra forsøg der ligger til grund for denne afhandling viste at insulinfølsomhed i skeletmuskler var højere hos kvinder end hos mænd. Ved en øget fedtbelastning (intralipid infusion) reduceredes insulinfølsomheden mere hos mænd (38%) end hos kvinder (26%, p<0,05) sammenlignet med kontrolsituationen, hvilket viser at kvinder var mindre tilbøjelige til at opnå insulinresistens ved øget fedtbelastning.

Efter indtagelse af en hyperkalorisk fedtrig kost (80 E% fedt) bestående af umættede fedtsyrer i 3 dage reduceredes helkropsinsulinfølsomhed (20%) og insulinstimuleret glukoseoptagelse i skeletmuskler (28%) sammenlignet med en isokalorisk kontrol kost i raske mænd. Efter indtagelse af en fedtrig kost bestående overvejende af lang-kædede mættede fedtsyrer reduceredes helkropsinsulinfølsomhed (19%) og insulinstimuleret glukoseoptagelse i skeletmuskler (24%), hvorimod ingen ændringer blev observeret efter en kost bestående af mellemkædede mættede fedtsyrer eller kulhydrater (80 E%).

Disse resultater viser, at nedsat insulinfølsomhed ikke skyldes energioverskud, men derimod typen og kædelængden af fedtsyrer i kosten. Den fedtinducerede reduktion i insulinfølsomhed i skeletmuskler blev observeret uden ændring i den proximale insulin signaleringskaskade. Derimod synes nedsat insulinfølsomhed i skeletmuskler at kunne tilskrives en mindre insulinstimuleret GLUT4 translokation til plasmamembranen efter den umættede (23%) og den langkædede mættede fedtsyre kost (26%) sammenlignet med kontrolkosten (52%)(undersøgt i rotter). Endvidere tyder data på, at mekanismer, der regulerer GLUT4 translokation til plasmamembranen og insulinstimuleret glukoseoptagelse i skeletmuskler, er fedtsyre type afhængig.

Download Summary; Resumé; Content; List of manuscripts; Introduction.

 2013, 147 sider, ISBN 978 87 7611 573 7