Ph.d. forsvar: Does green feed result in healthier dairy products?

Louise Bruun Werner forsvarer sin ph.d. afhandling

Does green feed result in healthier dairy products?
How can dairy products contribute to a healty and sustainable diet? 

Forside af Ph.d. afhandlingTid

21. november 2013 kl. 13.00

Sted

Auditorium A2-83.01, Thorvaldsensvej 40, stuen, 1871 Frederiksberg C.

Bedømmelsesudvalg 

Lotte Lauritzen, PhD, Associate Professor (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Merete Myrup Christensen, PhD, Director of Dairy Nutrition, Danish Agriculture and Food Council, Copenhagen, Denmark

Helena Lindmark-Månsson, PhD, Associate Professor, Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University, Sweden

Vejledere

Tine Tholstrup, PhD, Associate Professor, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Sciences, University of Copenhagen, Denmark

Lars O. Dragsted, PhD, Professor, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Sciences, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Prævalensen af kardiovaskulære sygdomme og type 2 diabetes er stigende i den vestlige verden, og alle tiltag, der kan forebygge udviklingen heraf eller reducere de med følgende komplikationer, er derfor relevante. Et af disse er brugen af bioaktive komponenter i fødevarer.

Phytansyre (PA) er en fedtsyre der specifikt findes i fedt fra drøvtyggende dyr og dannes ved nedbrydningen af klorofyl molekylet. PA er fra dyre- og celleforsøg blevet foreslået at have en forbyggende effekt på de metaboliske dysfunktioner. Indholdet af PA i mælkefedt har vist sig at stige i takt med indholdet af grønt foder givet til malkekøerne, og der er derfor potentiale i at øge indholdet af denne fedtsyre i mejeriprodukter. 

Målet for første del af denne ph.d. afhandling var at undersøge om fodring med grønt plantemateriale til køer fører til et mælkefedt med en mere sundhedsgavnlig virkning - med fokus på phytansyre. Dette blev evalueret ud fra to humane kost intervention studier.

Omkring en tredjedel af den samlede menneskeskabte udledning af drivhusgasser i Europa er relateret til fødevareproduktion, hvoraf animalske produkter generelt er forbundet med en relativt større udledning per kg sammenlignet med vegetabilske produkter. I den forbindelse har der været en tro på, at forbrugerne kan bidrage positivt til at reducere miljøbelastningen ved at erstatte animalske produkter med vegetabilske produkter. Imidlertid er det vigtigt at afveje den ernæringsmæssige værdi af alternative valg af fødevarer, når vi diskuterer behovet for at reducere drivhusgasudledningen.

Målet med anden del af denne ph.d. afhandling var at belyse mejeriprodukternes ernæringsmæssige rolle og endvidere at klarlægge effekten af ændret kostvalg på udledningen af drivhusgasser, samt beregne ernæringsværdien af den enkelte fødevare i forhold til dets klimapåvirkning.

Download List of papers; Summary; Sammendrag; content; Introduction.

2013, 160 sider, ISBN 978 87 7611 656 9

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N