Ph.d. forsvar v/ Karina Arnberg

Karina Arnberg forsvarer sin ph.d. afhandling

The effects of milk and milk proteins on risk factors of metabolic syndrome in overweight adolescents

Tid

1. november 2013 kl. 10.00

Sted

Auditorium A1-01.01 (Festauditoriet), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Anders Sjödin (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, School of Helath Sciences, University of Iceland & Universityt Hospital, Iceland

Professor Bjørn Richelsen, Department of Endocrinology and Metabolism, Aarhus University, Denmark

Vejledere

Associate professor Christian Mølgaard, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Kim F. Michaelsen, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Denne ph.d. afhandling er baseret på data fra et interventionsstudie med mælk og mælkeproteiner til Danske teenagere med overvægt. Der er en høj forekomst af overvægt blandt danske teenagere. Metabolisk syndrom er en ophobning af risikofaktorer for type 2 diabetes og atherosklerotisk hjertekarsygdomme, og dette syndrom er relateret til overvægt.

Overvægtige børn har en højere koncentration af de metaboliske risikofaktorer end normalvægtige børn og den sygdomstilstand, som er underliggende for hjerte-karsygdomme, atherosklerose, ser ud til at starte i barndommen. En vigtig tidlig faktor for udvikling af atherosklerose, er karvæggens funktion. Men man ved kun lidt om hvilke kost- og livsstilsfaktorer, som påvirker funktionen af arterievæggen i barndommen.

I denne PhD afhandling blev baseline data fra interventionsstudiet derfor brugt til at undersøge kost- og livsstilsfaktorers indflydelse på arterievæggens funktion hos overvægtige teenagere. Resultaterne viste, at øget fysisk aktivitet var relateret til en bedre funktion af arterievæggen, mens fedme centralt placeret på kroppen samt et højt proteinindtag var relateret til en dårlig funktion af arterievæggen.

I interventionsstudiet blev teenagerne med et lavt mælkeindtag randomiseret til at drikke 1L skummetmælk, valle, kasein eller vand dagligt i tre måneder. Baggrunden for interventionen er, at mælk er en vigtig kilde til protein i den vestlige verden og at epidemiologiske studier har vist, at børn, som kun drikker lidt mælk, har en øget risiko for fedme og metabolisk syndrom end børn der drikker meget mælk.

Formålet med interventionsstudiet var at undersøge om det er gavnligt for overvægtige teenagere, som har et lavt dagligt indtag af mælk at øge indtaget af skummetmælk og om en gavnlig effekt kan skyldes valle eller kasein.

Resultaterne fra interventionsstudiet viste, at skummetmælk, valle og kasein øgede den alders-justerede BMI selvom der ikke var ændringer i energiindtaget. Resultaterne viste også, at valle og kasein øgede insulin sekretionen, målt ved C-peptid koncentrationen. Endelig viste interventionen, at kasein reducerede det diastoliske blodtryk med ca. 2 mm Hg uafhængigt af vægtstigningen. Det nedsatte diastoliske blodtryk hos de overvægtige børn, der drak kasein er sandsynligvis gavnligt i forebyggelsen af hjertekarsygdomme.

De resterende resultater fra interventionsstudiet indikerer dog, at det ikke er hensigtsmæssigt for overvægtige børn at øge indtaget af valle og kasein. Studiet indikerer også, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at anbefale at øge indtaget af skummetmælk til 1 L om dagen, da det ser ud til at øge kropsvægten. Endeligt viste studiet, at det er harmløst og muligvis gavnligt at supplementere overvægtig teenagere med vand.

2013, 112 sider, ISBN 978 87 7611 653 8