Ph.d. forsvar: Effects of Roux-en-Y Gastric Bypass on Energy Expenditure and Appetite

Julie Berg Schmidt forsvarer sin ph.d. afhandling

Effects of Roux-en-Y gastric bypass on Energy expenditure and Appetite

Tid

Forside af ph.d. afhandling

12. september 2013 kl. 11.00

Sted

Auditorium A1-01.01 (Festauditoriet), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

Bedømmelsesudvalg 

Associate Professor Thomas Thyman, (Chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Professor Carel le Roux, Conway Institute, University College Dublin, Belfield, Dublin, Ireland

Professor Erik Næslund, Karolinska Institute, Kirurgmottagningen, Danderyds sjukhus, Stockholm, Sweden

Vejledere

Associated Professor Anders Sjödin, Department of Nutrition, Exercise and Sports, Faculty of Science, University of Copenhagen, Denmark

Nikolaj Ture Gregersen, Novo Nordisk A/S, Denmark

Susie Pedersen, C-ENDO Endocrinology Clinic, Calgary, AB, Canada

Om afhandlingen

Som konsekvens af et vægttab aktiveres mekanismer der er designet til at beskytte kroppens energidepoter. Disse mekanismer involverer både en øgning af appetitten, samt et fald i energiforbruget. Et sådan  kompensatorisk respons modvirker vægttab og prædisponerer individer til at tage den tabte vægt på igen.

At fedmekirurgi, og specifikt gastric bypass (GBP), kan forhindre dette respons kan være en af forklaringerne på hvorfor denne intervention på nuværende tidspunkt er den eneste effektive behandling mod svær fedme. Det er dog uklart hvordan energiforbruget påvirkes af GBP uafhængigt af den akutte negative energibalance, der uundgåeligt følger med denne operation. GBP er desuden påvist at kunne medføre en lang række hormonelle ændringer, men hvordan disse kan forklare ændringer i appetit, energiindtag og energiforbrug er uafklaret.

Denne afhandling har til formål at undersøge, om GBP kan forhindre et vægttabs-medieret fald i energiforbruget, og om ændringer i niveauer af hormonerne PYY, leptin, FGF19 og galdesyrer kan forklare potentielle effekter. Dette blev undersøgt i et klinisk studie hvor forsøgspersoner blev randomiseret til enten GBP eller til en såkaldt par-fodret kontrolgruppe, samt ved en kritisk gennemgang af den eksisterende litteratur.

I samme studie blev det undersøgt, hvordan PYY, GLP-1, CCK, leptin og ghrelin bidrager til de postoperative ændringer i appetitfølelse. Hvorvidt GLP-1 og PYY udøver deres effekter på appetit og fødeindtag gennem overlappende, additive og/eller synergiske effekter blev undersøgt i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret overkrydsningsstudie med fire arme, hvor forsøgspersoner modtog enten mono- eller co-infusioner af GLP-1 og PYY.

Hverken de kliniske studier eller den eksisterende litteratur kunne levere evidens for at en stigning i energiforbruget bidrager til det postoperative vægttab. Derimod var reduktionen i basalstofskiftet og i det totale energiforbrug efter GBP større end i kontrolgruppen. Det yderligere fald i energiforbruget hos GBP-opererede kunne forklares ved et fald i leptin.

Til trods for et markant øget postprandialt respons af PYY, galdesyrer og FGF-19 sås der ingen effekter på den måltidsinducerede thermogenese. Hvorvidt GBP har effekter på energiforbruget ved energibalance vides ikke, og særligt den måltidsinducerede thermogenese vil være interessant at undersøge i fremtidige studier.

Til trods for et intensivt vægttab var motivationen til at spise reduceret efter GBP. Dette kunne delvist forklares ved en postprandial stigning i GLP-1, en undertrykkelse af ghrelin, en stigning i kvalme og i mindre grad af en stigning i PYY. Derimod kunne leptin og CCK ikke forklare ændringer i appetit. Ved co-infusion af GLP-1 og PYY var reduktionen i energiindtaget større end summen af effekterne ved mono-infusion af GLP-1 og PYY. Dette tyder på en synergistisk virkning, hvilket ikke tidligere er blevet påvist i humane studier.

Det konkluderes, at det er usandsynligt at det postoperative vægttab er medieret af en stigning i energiforbruget. Snarere er nedsat appetit en plausibel forklaring for vægttab efter GBP og synes delvist medieret af GLP-1, PYY og ghrelin, samt ved komplekse interaktioner mellem disse.

2013, 145 sider, ISBN 978 87 7611 634 7

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket, Nørre Allé 51, 2200 København N