Ph.d. forsvar v/ Birgitte Høier

Birgitte Høier forsvarer sin ph.d. afhandling

Regulation of angiogenesis in human skeletal muscle with specific focus on pro-angiogenic and angiostatic factors

Tid

25. marts 2013 kl. 15.00

Sted

Auditorium 1, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 København

Bedømmelsesudvalg 

Professor Bente Kiens (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Professor Stuart Egginton, School of Clinical and Experimental Medicine, University of Birmingham, UK

Ass. Professor Mark Olfert, Center for Cardiovascular and Respiratory Sciences, West Virginia University, USA

Vejleder

Professor Ylva Hellsten, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

Om afhandlingen

Regulering af kapillærtilvækst i human skelet muskel med fokus på positive og negative faktorer

Det er velkendt at akut arbejde fører til et øget angiogent respons og at træning fører til kapillærtilvækst i skelet muskler. Kapillær tilvækst i skelet muskel er en kompliceret proces der kræver koordinering af mange forskellige faktorer for at sikre tilstrækkelig vaskulær funktion. Kapillærtilvækst initieres af ændringer i mekaniske og/eller metabolske faktorer under arbejde og når stimuleringen gentages kan der ske en tilvækst af kapillærer hvis nødvendigt. Et øget antal kapillærer er af gavn for musklen da det forbedrer muligheden for optagelse af ilt og næringsstoffer som musklerne skal bruge for at danne energi. Vaskulær endotel vækst faktor (VEGF) er den mest centrale factor i arbejds-induceret kapillær tilvækst.

Denne afhandling baseres på 6 videnskabelige artikler hvori reguleringen af kapillær tilvækst i skelet muskel er belyst ved undersøgelse af hvordan forskellige træningsformer og åreforkalkning påvirker positive og negative angiogene faktorer.

I artikel I, III og IV undersøges hvordan forskellige træningsformer påvirker sekretionen af VEGF til intersitiet, kapillærtætheden samt balancen mellem positive og negative angiogene faktorer i skelet muskler i unge raske personer.

I artikel II undersøges det i skelet muskel celle kultur hvorvidt den arbejds-induceret stigning i sekretionen af VEGF er medieret via adenosin og dets receptorer.

I artikel V undersøges lokaliseringen af VEGF i skelet muskel ved brug af konfokal og transmission elektron mikroskopi. Ydermere søges det belyst hvordan sekretionen af VEGF fra muskel celler til interstitiet under arbejde er reguleret.

I artikel VI belyses hvordan akut passiv bevægelse og aktivt arbejde påvirker positive og negative angiognene faktorer i skelet muskel hos patienter med åreforkalkning.

Hent afhandlingens

2013, 181 sider, ISBN 978 87 7611 571 5