Ph.d. forsvar: Blikke på skolen

Forside af ph.d. afhandlingLise Warren Pedersen forsvarer sin ph.d. afhandling

Blikke på skolen

Et procesorienteret studie af idrætsskolens betydning for Bellahøj Skole, samt idrætsskolens relationer i det kommunale og idrætsorganisatoriske felt

Tid

Tirsdag den 29. maj 2012 kl. 10.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Lektor Laila Ottesen (formand), Institut for Idræt, Københavns Universitet

Professor Per Fibæk Laursen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Center for Grundskoleforskning

Professor Håkan Larsson, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, Sverige

Vejleder

Professor Else Trangbæk, Institut for Idræt, Københavns Universitet

Om afhandlingen

’Idrætsskole’ er indenfor få år blevet et populært initiativ, og implementeres mange steder rundt om i landet. Der eksisterer flere forskellige koncepter med forskellige institutioner og organisationer bag.

I august 2007 påbegyndte Bellahøj Skole deres idrætsskoleprojekt. Det var starten på en ny skoleprofil og en ny udvikling for Bellahøj Skole. Bellahøj Skole og udviklingen fra 2007 til 2010 danner case­studie og empiri for denne afhandling.

Afhandlingen analyserer implementeringen af Københavns Idræts­skole på Bellahøj Skole, samt vurderer konsekvenserne i forhold til de involverede aktører: Københavns Kommune, Bellahøj Skole og idrætten repræsenteret ved de frivillige idrætsforeninger og idrættens organisationer. Målsætninger og udfordringer afdækkes for de primære aktører i de enkelte felter, og muligheder og perspek­tiver analyseres ligesom idrætsskolekoncepter og implementerings­strategier vurderes.

Idrætsskolen har på mange parametre været medvirkede til at sætte skoledagsorden i forbindelse med skoler med særlige profiler, ligesom den har illustreret en løsning i forhold til at skabe en attraktiv lokal skole. Idrætsskolen som begreb og institution har betydet øget fokus på idrætten i København, men det er ikke entydigt om idrætsskolen har haft positiv udvikling i forhold til det lokale foreningsliv.

Download Indhold; Resumé.

2012, 281 sider, 100,- kr., ISBN 978 87 917 71 41 5