Ph.d. forsvar: Cykelsport og askese

forside af Ph.d. afhandlingKristian Rasmussen forsvarer sin ph.d. afhandling

Cykelsport og askese

En analyse af cykelrytteres livspraksis

Tid

Mandag den 20. februar 2012 kl. 14.00

Sted

AB2, AB-bygningen, Institut for Idræt, Nørre Allé 55, 2200 København N
(Pga. af begrænsede antal tilhørerpladser tildeles pladserne efter ”først til mølle”-princippet)

Bedømmelsesudvalg 

Professor Gertrud Pfister (formand), Institut for Idræt, Københavns Universitet

Professor Ove Korsgaard, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Professor Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London, England

Hovedvejleder

Professor Hans Bonde, Institut for Idræt, Københavns Universitet 

Medvejleder

Professor Verner Møller, Afdeling for Idræt, Aarhus Universitet

Om afhandlingen

Typisk ser man sport som et barn af det moderne samfund. Cykelsporten er i den henseende eksemplarisk, idet den fødes med opfindelsen af en maskine, mens rytteren har en mekanisk kropsopfattelse og gerne gør brug af diverse hjælpemidler. Modernitetsbilledet er imidlertid ikke en fyldestgørende forklaringsramme, hvis man vil forstå cykelrytterens særegne livspraksis.

I stedet drager afhandlingen en række paralleller til kristen askese. For såvel den kristne asket som cykelrytteren gælder en passioneret livsindstilling, hvor selvkontrol, dedikation og selvdisciplin går hånd i hånd med håndhævelsen af en konsekvent metodisk og systematisk livspraksis, hvis mekaniske præg former krop og sind. Set i det lys fremstår cykelrytternes mekaniske kropsopfattelse som andet og mere end et sind- og kropsbillede på det moderne samfund.

Afhandlingen baserer sig på kvalitative interview med 42 cykelryttere og fokuserer på centrale livsområder såsom forholdet til koner og kærester, uddannelse, kost, træning, selvdisciplin, vægtpineri, afsavn, ekstremer, konkurrence og smerte.

Download Indhold; Abstract; Resumé; Summary.

2012, 449 sider, 100,- kr., ISBN: 978 87 917 71 40 8