Ph.d. forsvar v/Morten B. Randers

Morten B. Randers forsvarer sin ph.d.-afhandling

Physiological demands, fitness effects, and cardiovascular health benefits of recreational football

Tid

Fredag den 24. juni 2011 kl. 9.00

Sted

Store Auditorium, Institut for Idræt, Nørre Allé 53, 2200 København N

Bedømmelsesudvalg 

Professor Jens Bo Nielsen (formand), Institut for Idræt, Københavns Universitet

Professor Bente Klarlund Pedersen, Centre of Inflammation and Metabolism (CIM), Rigshospitalet, København

Professor, Dr. Carlo Castagna, University of Tor Vergata, Rome, Italy 

Vejledere

Lektor Peter Krustrup, Institut for Idræt, Københavns Universitet

Fodbold er med 400 millioner aktive den populæreste sportsgren i verden

I denne afhandling blev de fysiske krav og aktivitetsprofilen under motionsfodbold undersøgt for utrænede mænd og kvinder, hjemløse mænd samt ældre livslangt trænede fodboldspillere. Motionsfodbolden blev organiseret som småspil.

Ydermere blev effekten af regelmæssig motionsfodbold undersøgt for raske utrænede mænd og kvinder, hjemløse mænd samt midaldrende mænd med mild-moderat forhøjet blodtryk.

Desuden blev det undersøgt, om de positive resultater opnået efter 3 måneders træning for mænd kunne vedholdes over et år med en reduceret træningsmængde.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Institut for Idræts bibliotek.

Læs mere om afhandlingen.