Bæredygtig ledelse - Coaching, Kierkegaard og Lederskab

Bæredygtig ledelse er ledelse, der tager hensyn til den udfordring, der er at kunne lede mennesker i en kompleks tid, hvor vi både ønsker at passe på vores tid, vores idealer og vores klima.

Vi lever i en tid af højkompleksitet, hvor det enkelte menneske kontinuerligt skal tage stilling til sig selv som menneske, medarbejder og som leder. Vi lever i en tid, hvor værdier og idealer er lige så vigtige – hvis ikke vigtigere – end profit og markedsandele. Autenticitet er tidens mantra, man skal vide, hvem man er, og hvad man stræber efter. Man skal stå ved sig selv og være tydelig, samtidig med, at man skal være omstillingsparat og forandringsvillig.

Vi tager udgangspunkt i Søren Kierkegaards tanker om at vælge sig selv og finde sit ideal og det fokus som tredje generations coaching® ligger på samskabende dialoger. Dette kursus vil ruste dig til at stå fast i en foranderlig verden og give dig muligheden for at engagere dig i en række grundlæggende eksistentielle spørgsmål, der har at gøre med at skabe mening og sammenhæng i dit liv og din ledelse.

Leder af kurset er professor Reinhard Stelter fra Institut for Idræt og Ernæring i samarbejde med Pia Søltoft, ph.d., præst, foredragsholder og forfatter; tidl. lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Læs om kurset 'Bæredygtig ledelse'

Kurset udbydes af Copenhagen Summer University.