Nadia Daly Neesgaard

Nadia Daly Neesgaard

Ph.d.-stipendiat

Mit PhD-projekt er en del af interventionen More2Sleep. Dette er entrandomiseret, kontrolleret forsøg, hvor vi vil undersøge effekten af at forlænge søvn på kropskomposition og indlæringsevne i præpubetære børn, som sover under gennemsnittet og har overvægt. Min PhD vil fokusere på indlæringsevne ved at bruge en række tests og neuroimaging metoder.

Min tidligere forskning har fokuseret på udviklingen af social kognition, især med fokus på synkroni i forældre-barn interaktioner hos spædbørn og småbørn og hvad forskelle i disse kan have af betydning. Dette var primært via hoved-monteret eye-tracking.

ID: 209620635